Henk Vellinga

voorzitter stifting doarpsmune Reduzum

De dorpsmolen van Reduzum staat symbool voor het verbeteren van het leefklimaat in de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd door de inwoners van de dorpen voor de inwoners van de dorpen en voor het zo onze wereld een stukje leefbaarder te maken.