Berry den Brinker

Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam/directeur SILVIR

Auteur van o.a. het handboek 'Zicht op Ruimte' voor ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers van de Gebouwde omgeving: iedereen die betrokken is bij de inrichting van een overzichtelijke en veilige fysieke leefomgeving. Profiel Dr. Berry P.L.M. den Brinker Den Brinker, aan de UvA iogeleid als psycholoog en beroepsmatig werkzaam aan de VU als bewegingswetenschapper en informaticus, heeft de laatste twintig jaar onderzoek gedaan naar de visuele aspecten van de fysieke omgeving die maken dat mensen zo vaak vallen en verdwalen in gebouwen en in de openbare ruimte. Daarvoor heeft hij de IDED analyse ontwikkeld, een objectieve methode om de zichtbaarheid van ruimtelijke situaties te bepalen. De IDED analyse is van groot nut gebleken in zowel wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk van architecten en ontwerpers om de ‘visuele toegankelijkheid’ temeten. In 2012 is hij samen met Paul Schepers internationaal gehonoreerd voor dit werk met de prestigieuze Liberty Mutual Medal voor ergonomie en veiligheid. Na zijn pensioen is hij gastonderzoeker gebleven aan de VU in Amsterdam bij de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen. Sinds de oprichting in 1996 is hij directeur van stichting SILVUR, in Amsterdam. Het doel van de stichting is het bevorderen van de zelfredzaamheid van slechtzienden via onderzoek naar en advies over het gebruik van de visuele mogelijkheden van deze mensen. In 2014 is op zijn initiatief ‘Zicht op Ruimte’ verschenen, het eerste handboek voor de visuele toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving (zie http://silvur.nl). Het boek ‘Zicht op Ruimte’ is het eerste in Nederland verschenen handboek dat zich uitdrukkelijk baseert op de internationale Standaard voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving: NEN/ISO 21542:2012. Verder is Den Brinker bekend van veel andere publicaties waaronder die in de vakbladen ‘Verkeerskunde’ en ‘de Architect’ over veiligheid en toegankelijkheid in gebouwen en het verkeer. Van zijn hand is: ‘Seniorenproof wegontwerp voor fietsers'. Dit is een publicatie van het landelijke project 'Blijf Veilig Mobiel' dat met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu senioren stimuleert mobiel te blijven. Naast zijn activiteiten voor de MaculaVereniging is Den Brinker o.a. namens de European Blind Union Lid van de werkgroep ‘Design for All’ van ANEC, de door de EU ondersteunde consumentlobby voor de ontwikkeling en verbetering van Europese regelgeving inzake producten en diensten.