Bertus Buizer

Directeur Buizer Advies duurzame landbouw en energie

Bertus Buizer is voorzitter van de stichting Sustainable Food Supply. Zie: http://bit.ly/1RWFBFm Hij is landbouwkundige en afkomstig van een landbouwbedrijf in de Noordoostpolder. Hij heeft 6,5 jaar als projectmanager van landbouwprojecten in Afrika gewerkt, eerst in Kameroen, later in Tsjaad. In Nederland was hij vervolgens als adviseur een van de pioneers op het gebied van de geïntegreerde landbouw. Sinds vele jaren legt hij zich ook toe op de biologische landbouw en op duurzame energie. Bertus is directeur van Buizer Advies – duurzame landbouw en energie. Zie: http://bit.ly/1MfuMfZ Sinds 4 januari 2016 is Bertus Buizer de Nederlandse vertegenwoordiger in People 4 Soil, een vrij en open netwerk van Europese NGO's, onderzoeksinstituten en boerenorganisaties, dat zowel op Europees als op mondiaal niveau aandacht vraagt voor de toenemende verslechtering van de bodem. Zie: http://www.people4soil.eu/index-en.php

Alle bijdragen van Bertus Buizer