Jan Elsinga

voorheen projectleider ontwerpend onderzoek I&M/DPNH

Van 2002 t/m 2013 actief geweest om water en ruimte te verbinden. Eerst 4 jaar als plv. projectdirecteur Ruimte voor de Rivier, verantwoordelijk voor de invulling van de doelstelling "verbetering ruimtelijke kwaliteit". Daarna 8 jaar als projectleider ontwerpend onderzoek stimuleren van gemeenten, waterschappen en provincies en andere partijen om in concrete (voorbeeld)projecten klimaatbestendigheid te realiseren door verbeelden, verbinden, samenhang en samenwerking. In najaar 2013 met pensioen.