Judith Werkman

Verbinder & projectcoördinator

Bij Academie van de Stad ben ik verbinder. Ik verbind studenten op projectbasis aan maatschappelijke vraagstukken. Door continu in gesprek te zijn met gemeenten, provincie en woningcorporaties weet ik wat er leeft en speelt en kan ik de verbinding leggen met het hoger onderwijs . Zo heb ik afgelopen jaar in een project rondom de Omgevingsvisie voor de Provincie Utrecht een groep creatieve jongeren van de Hogeschool voor de Kunsten aan de slag kunnen zetten met de provincie van hun toekomst. Een ander voorbeeld waar ik trots op ben is het project Student Refugee Community: in dit project krijgen studenten en statushouders de kans met elkaar samen te wonen in studentenhuizen. We halen actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen en vertalen deze naar maatschappelijke projecten voor studenten. In totaal zetten we in Utrecht jaarlijks zo’n vijftig projecten op voor ongeveer zevenhonderd studenten. Ook in Amersfoort, Amersterdam, Almere en Haarlem zijn we actief.