Louis Dietvorst

Enterprise architect | Ondernemend burger-vrijwilliger

Ik ben bezig met een burgerinitiatief genaamd Experitopia. Het idee omvat een concept om tot een echte (grote) groene oase te komen. Zoek op YouTube op Experitopia of kijk naar dit filmpje voor een grove indruk: https://www.youtube.com/watch?v=o8R5zZjm3A4