Niraj Sewraj

Community Moderator

Gebieden, steden, buurten en gebouwen zijn voor en van mensen. Intrigerend is het dynamische speelveld waarin de vormgeving van deze fysieke plekken tot stand komt. Of het nou high-tech werkomgevingen, zelfvoorzienende wijken, smart cities of nieuwe agglomeraties betreft, het maken van plannen en het realiseren is complex en vraagt een multidisciplinaire aanpak. Belangrijk is om vooruitstrevend te handelen. Dit betekent niet dat alleen innovaties tot stand gebracht moeten worden maar ook behouden moet worden wat wij al goed doen. Het binden en verbinden van mensen en kennis is essentieel om dit te bereiken. Niraj is betrokken bij het platform Wij Maken Nederland vanuit Pakhuis de Zwijger als community moderator. Hij heeft ervaring met innovatietrajecten. Hij wordt gedreven door het bij elkaar brengen van partijen om, door het zichtbaar maken van de gemeenschappelijke deler, samenwerkingen vorm te geven en kennis te delen. Niraj is hiervoor werkzaam geweest bij Deloitte en als zelfstandig ondernemer. Hij heeft Real Estate & Housing gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft en heeft hier, met een specialisatie in Urban Area Development en Design and Decision Systems, een mastertitel behaald.

Gepubliceerd door Niraj Sewraj