Over ons

Over ons

Wij Maken Nederland is een ‘hub’ voor ruimtelijke professionals. Een onafhankelijk platform dat gelegenheid biedt om in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van stad en land. Los van bestaande institutionele kaders of beleidsprocessen, agenderend en inspirerend, confronterend en verbindend. Ook is het een netwerk van mensen en organisaties die vanuit inhoudelijke gedrevenheid willen bijdragen aan voortschrijdend inzicht over die toekomst. Wij Maken Nederland is een privaat initiatief en wordt gedragen door Pakhuis de Zwijger, Platform31Vereniging Deltametropool en Wing.

Doel

Onder de vlag van Wij Maken Nederland verbinden we betrokken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen. Het platform verbindt mensen, kennis en meningen, online en fysiek in onze academie. In open uitwisseling van facts and values worden nieuwe praktijken zichtbaar gemaakt, ontstaan nieuwe visies en ontwikkelen en verspreiden innovaties zich sneller.

Volg ons ook op twitter en linkedin.