Over ons

Over ons

Wij Maken Nederland is een ‘hub’ voor ruimtelijke professionals. Een onafhankelijk platform dat gelegenheid biedt om in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van stad en land. Los van bestaande institutionele kaders of beleidsprocessen, agenderend en inspirerend, confronterend en verbindend. Ook is het een netwerk van mensen en organisaties die vanuit inhoudelijke gedrevenheid willen bijdragen aan voortschrijdend inzicht over die toekomst.

Wij Maken Nederland bouwt voort op het netwerk van Landmakers dat is ontstaan in het Jaar van de Ruimte 2015, een publiek-privaat initiatief van professionals die in 2015 het debat over de kwaliteit van de leefomgeving gedurende het gehele jaar een nieuwe impuls hebben gegeven. Wij Maken Nederland is een privaat initiatief en wordt gedragen door Pakhuis de Zwijger, Platform31Vereniging Deltametropool en Wing.

Doel

Onder de vlag van Wij Maken Nederland werken we samen met betrokken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen. Het platform verbindt mensen, kennis en meningen, online en fysiek in bijeenkomsten. In open uitwisseling van facts and values worden nieuwe praktijken zichtbaar gemaakt, ontstaan nieuwe visies en ontwikkelen en verspreiden innovaties zich sneller.

Boodschap aan het volgend kabinet

Wij Maken Nederland presenteerde eind 2015 het Manifest2040 met de grote onvermijdelijke opgaven waaraan we nu moeten werken. In maart 2017 zijn er verkiezingen en daarna gaat er een nieuw kabinet aan de slag. Ongeacht de samenstelling en politieke kleur van het kabinet zal zij aan de slag moeten met de opgaven zoals geformuleerd in het Manifest2040. Er is geen tijd te verliezen. Daarom wil Wij Maken Nederland dit nieuwe kabinet een vliegende start bezorgen en werken we de komende maanden aan een boodschap voor het nieuwe kabinet. Daarin stellen we concrete en praktische maatregelen voor die de toekomst van ons land zullen vormgeven.

Hoe kan ik meedoen?

Wij Maken Nederland is een open netwerk van geïnteresseerde en betrokken Nederlanders die samen vorm geven aan de toekomst van ons land. Doe mee!

Er zijn vier manieren om aan te haken bij Wij Maken Nederland:

1. Word Landmaker: draag actief bij aan het gesprek over de ruimtelijke toekomst van ons land: schrijf je in als Landmaker, blijf op de hoogte via onze site en via de nieuwsbrief, kom langs bij bijeenkomsten en laat van je horen.

2. Word Supporter van Wij Maken Nederland: Voor alle organisaties die het onafhankelijke gesprek over de toekomst van ons land een warm hart toe dragen: als supporter van Wij Maken Nederland kun je je als organisatie aansluiten bij de beweging Wij Maken Nederland. Daarmee krijg je toegang tot het netwerk, kun je agenda items of inhoudelijke bijdragen plaatsen en steun je het initiatief. Supporter worden is kosteloos. Voor meer info over de mogelijkheden of aanmelding als supporter mail info@wijmakennederland.

3. Deel je eigen bijeenkomst onder het brede netwerk van mede Landmakers: Er zijn ontzettend veel relevante bijeenkomsten en gesprekken. Als Supporter kun je via onze website en nieuwsbrief delen waar je mee bezig bent. We plaatsen ook graag jouw inhoudelijke bijdrage over de opgedane inzichten.

4. Betrek het netwerk bij je eigen bijeenkomst. Organiseer een bijeenkomst ‘powered by Wij Maken Nederland’: Zowel in aanloop naar de bijeenkomst als achteraf kan dan het online platform worden ingezet. Bijvoorbeeld door vooraf actief input op te halen onder landmakers, of na afloop van je bijeenkomst de opbrengst breed te delen. Dergelijke activiteiten zijn dan ‘powered by Wij Maken Nederland’, maar blijven verder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Indien gewenst kan Wij Maken Nederland ook activiteiten op maat organiseren. Aan een dergelijke samenwerking zijn kosten verbonden.