Carla Dik-Faber, woordvoerder ChristenUnie, over het Manifest2040

Je moet eigenlijk een keer het lef hebben er ergens een woonblok uit te trekken en daar een park of een wateropvang te realiseren zodat de kelders niet meer kunnen onderlopen
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De ChristenUnie wil ontzettend graag dat Nederland in 2040 schoon is, toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Dat Nederland bijna energieneutraal is, door zonne- en windmolenenergie en ze willen erg graag groene en blauwe steden. Groen en blauw in de stad. “In mijn eigen woonplaats zie ik heel veel verstening. Je moet eigenlijk een keer het lef hebben er ergens een woonblok uit te trekken en daar een park of een wateropvang te realiseren zodat de kelders niet meer kunnen onderlopen.”

Hoe ziet Nederland in 2040 er in de ogen van de ChristenUnie uit?

Een paar punten vinden wij belangrijk. Ik zou heel graag zien dat iedereen met een beperking de openbare ruimte goed kan gebruiken, dat onze openbare ruimte heel praktisch is. Maar ik zou ook heel graag willen dat die openbare ruimte groen is. Er is ontzettend veel verstening. Dus het moet echt een gezonde, toegankelijke, groene ruimte worden. Ik hoop dat water veel meer een ordenend principe wordt dan dat het nu is, dat we ook het water meer de stad in trekken. En uiteraard energieneutraliteit. We moeten alles op alles zetten om het land energieneutraal te maken en daar gaan we ook gewoon wat aan doen in de omgeving met zonnepanelen en windmolens.

Zeven opgaven staan er in het Manifest2040. Welke spelen voor de ChristenUnie een hoofdrol?

Er zijn voor mij een paar opgaven die er uitspringen, dat is in de allereerste plaats die gezonde ruimte. Niet alleen mensen met een beperking moeten daar een plek in hebben, maar ook kinderen moeten met een veilige en groene omgeving kunnen opgroeien. Ik wil heel graag weer water in de stad. Nederland leeft bij het water. We zijn een delta, maar dat zijn we heel vaak vergeten. We hogen de dijken op. Laten we dat water eens naar de stad brengen. Verder, doorgaan met de energieneutraliteit. Dat vind ik ontzettend belangrijk. We moeten echt af van fossiele energie, overstappen naar schone energie en dat gaan we straks zien met meer zonnepanelen en windmolens.

Hoe gaat de ChristenUnie dat aanpakken?

Er wordt op dit moment te weinig integraal gekeken naar onze ruimtelijke opgaven. Het ministerie van Volksgezondheid gaat over gezonde schoolpleinen, over gezond opgroeien in achterstandswijken. Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu behandelen we water. Het ministerie van Economische Zaken is bezig met energie. Dan heb ik nog maar drie ministeries genoemd. Maar ik had er nog veel meer kunnen noemen. Iedereen is op zijn eigen portefeuille gefocust. Wat ik graag zou zien is dat we de handen in ineenslaan en elkaar versterken waar dat helpt.

Ondersteunt u het manifest persoonlijk?

Ik ondersteun het manifest van harte. Nederland 2040, een deltametropool, een mooi woord. Met alle opgaven die er in staan, daar kan ik een heel eind in mee komen. Wat ik wel spannend vind is dat in het manifest het woord metropool gebruikt wordt. Dat is een stedelijk woord. Dat betekent dat je de stad centraal zet en dat je het landelijk gebied een afgeleide maakt van het leven in de stad. Terwijl ik vind dat het landelijk gebied een eigen waarde heeft. Het landelijk gebied is heel belangrijk voor de voedselvoorziening. Wordt het niet weer eens tijd dat onze natuuropgave hersteld wordt? Stad en land moeten naast elkaar in evenwicht zijn. We zijn het in principe eens met het manifest maar de opgaven die er in staan, die moeten wel nog aan de orde gesteld worden.

Wie is er eigenlijk de baas over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, het rijk of de gemeente?

Ik vind dat de uitvoering bij de gemeenten, bij de waterschappen en bij de provincies ligt. Dat zijn heel veel partijen, wel allemaal overheid. Daarom moet de rijksoverheid de regie pakken. Want er zijn nu te veel partijen die zich met hun eigen kleine stukje bezighouden. We hebben verschillende decentrale overheden en ministeries met een eigen portefeuille. Erg versnipperd. Wie pakt de regie? Eigenlijk nu niemand. Ik zou graag zien dat de rijksoverheid en al die ministeries gaan samenwerken en dat we dat ook merken.

Noem een paar concrete voorbeelden.

We hebben kort geleden gesproken over de omgevingswet van minister Schultz. Dat is echt een wet die al gaat over de ruimtelijke inrichting in ons land. Maar daarin ging het dus helemaal niet over het element toegankelijkheid. Met de Partij van de Arbeid hebben we amendementen ingediend om die openbare ruimte toegankelijk te maken. Er staat veel meer in de omgevingswet over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de natuur en energie die daarin een plekje hebben gekregen. De waterschappen doen ook veel aan energievoorziening. Maar mogen niet, kunnen niet, willen wel. Er wordt soms heel sectoraal gekeken naar wetgeving vanuit de verschillende departementen en niet integraal. Daarbij dient de omgevingswet als voorbeeld, maar er is meer.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie