Decentralisatie en schaalvergroting van het openbaar bestuur

vr 17 jun
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Dit artikel verscheen op TPEdigitaal.nl en is geschreven door Maarten Allers.

Het overlaten van lokale en regionale dienstverlening aan decentrale overheden kan leiden tot beleid dat beter is toegesneden op plaatselijke behoeften en omstandigheden, en de betrokkenheid van burgers vergroten. Maar te veel kleinschaligheid in het bestuur leidt tot externe effecten die een goede afweging van de voor-en nadelen van beleid doorkruisen. Kleinschaligheid kan door informatievoordelen kosten besparen, grootschaligheid kan dat doen bij aanwezigheid van schaalvoordelen. Omdat deze voor- en nadelen niet goed te meten zijn blijft de keuze voor een bepaald schaalniveau een kwestie van gezond verstand. Het is niet mogelijk om op basis van wetenschappelijke uitgangspunten eenduidig een ideale bestuursschaal af te leiden. In de praktijk wordt dit probleem opgelost via allerlei samenwerkingsverbanden, maar ook die hebben nadelen. Ook de vraag of Nederlandse agglomeraties of regio’s economisch concurrerender zouden zijn wanneer zij onder een ongedeeld bestuur zouden vallen, is op basis van het beschikbare onderzoek niet te beantwoorden.

Lees het hele artikel hier.

Dit artikel is onderdeel van de publicatie Regio en Ruimte.

Foto: © Marvin Jansen van der Sligte via Flickr

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
vr 17 jun 2016

Meer inspiratie