• +
  • -

Dubbele dijk dient drie doelen

12 Kilometer dijkverbetering; naast veiligheid ook kansen voor natuur, economie en recreatie
do 21 mei
Geschreven door: Ingrid Versteegen

Zeespiegelstijging, bodemdaling, aardbevingen als gevolg van gaswinning en afkeuring van de huidige dijk: dit alles heeft versterking van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl hoog op de bestuurlijke agenda geplaatst. Daarbij wordt van de nood een deugd gemaakt. Het innovatieve dijkconcept van de ‘dubbele dijk’ biedt naast de benodigde veiligheid tevens kansen voor natuur, economie en recreatie.

De urgentie is groot. De huidige dijk is afgekeurd op stabiliteit. Bij een dijkdoorbraak in de Eemsdelta tussen de Eemshaven en Delfzijl zal het zeewater tot in de stad Groningen komen. Om de dijk weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen gaat het waterschap Noorderzijlvest in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de komende tijd aan de slag om een strook van twaalf kilometer dijk te verbeteren en aardbevingsbestendig te maken.

Dit artikel en het beeldmateriaal zijn afkomstig van de website E&E Eemsdelta en is hier te lezen.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Ingrid Versteegen
do 21 mei 2015

Meer inspiratie