Een nieuwe generatie dijken

De dijk is van iedereen
vr 20 nov
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte op 15 december in Amersfoort presenteren 15 praktijkhouders zich. Ze vertegenwoordigen nieuwe gebiedspraktijken, nieuwe beroepspraktijken, nieuwe kennispraktijken. Rondom hen worden op 15 december workshops gehouden met een eindresultaat dat ten slotte op het centrale podium wordt gepresenteerd. Enkele van de praktijkhouders stellen we hierbij voor, van sommigen zijn eerder interviews op de site gepubliceerd. In deze aflevering: Roelof Bleker.

De dijk is van iedereen. Onder dat motto werkt Roelof Bleker aan een cultuuromslag in het rivierengebied. Bleker is dijkgraaf van Rivierenland met het hoofdkwartier in Tiel. Vijf jaar doet Bleker dat nu, daarvoor was hij wethouder van Enschede waar hij de wederopbouw van Roombeek begeleidde. Zoals inmiddels vastgesteld kan worden is dat een verbeeldingsvolle wijk geworden die uit de as is herrezen na de vuurwerkramp.

Cultuuromslag

In het rivierengebied is de opgave van een andere orde. Daar moet in het kader van het deltaprogramma 450 kilometer dijk worden aangelegd in de periode 2020-2030. Er wordt in de woorden van Bleker voor een miljard euro ‘verspijkerd’. Dat omvat in dit geval versterking, verbreding of verhoging. Bleker staat voor een cultuuromslag. Hij wil de dijk meer maken dan louter en alleen een waterkering. Voor Rijkswaterstaat moet dat onmiskenbaar wennen zijn omdat de monofunctionaliteit van de dijk (bescherming van de burger) niet langer heilig is. “ Ik wil het gebied een maatschappelijke meerwaarde geven. De innovatie van de dijk moet minder ingrijpend voor de omgeving zijn.”

Daarom zoekt Bleker naar een ruimtelijke inpassing. Dat betekent – heel onorthodox – dat er woningbouw op de dijk mogelijk is, verkeersroutes (vrij liggende fietspaden) en recreatieve voorzieningen zoals de uitbreiding van een jachthaven. In Streefkerk is een begin gemaakt met een brede dijk met daarop woningbouw. ‘Mensen moeten weten dat het mag’, is de redering van Bleker die niet uit wenst te gaan van de klassieke verboden van Rijkswaterstaat. Dat vraagt om nieuwe technieken en constructies.

Terpen

Rivierenland is het waterschap als het gaat om het stroomgebied van Rijn, Waal en Merwede. Daar is het project Ruimte voor de Rivier inmiddels grotendeels klaar. In het kader van dat project zijn in de Noordwaard bij Werkendam terpen aangelegd waarop boerderijen staan. Daar is de dijk verlaagd zodat het rivierwater de polder kan binnenstromen. Minister Schulz heeft een paar weken geleden dit experiment geopend.

Het dijkverzwaringsprogramma is een opgave van andere aard. Dat het ook daadwerkelijk vraagt om een cultuuromslag, merkt Bleker in de praktijk. ‘We moeten er nog aan trekken, het loopt niet zo hard.‘ Op de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte heeft hij de gelegenheid zijn missie uit te dragen.

Tekst: Jaap Huisman
Foto: Jan Bouwhuis

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
vr 20 nov 2015

Meer inspiratie