Eric Smaling, woordvoerder SP, over het Manifest2040

Nederland moet geen rotzooitje worden, steden moeten er goed en gezond uitzien; goed gebouwd en bereikbaar
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Nederland moet geen rotzooitje worden. Steden moeten er goed en gezond uitzien, goed gebouwd en bereikbaar. Het platteland moet ook een nieuwe toekomst hebben, aandacht voor de krimpgebieden. Zorg ervoor dat mensen betrokken zijn bij de inrichting van dit land. Zeventien miljoen mensen op 33 duizend vierkante kilometer, dat zijn drie mensen op een voetbalveld. Met zijn allen ruimtelijke ordening op de kaart houden. Zorgen dat landbouw en natuur in evenwicht zijn, net als stad en verkeer, dat we het groene hart tussen de vier grote steden groen houden. En dat we landelijk afspreken wat de kaders zijn, maar dat we lokaal veel meer de ruimte bieden om mensen hun omgeving te laten inrichten.

Hoe ziet Nederland er voor de SP uit in 2040?

Dan heeft Nederland nog droge voeten, is het een land waarbij de mensen geconcentreerd in de Randstad zullen wonen, en een aantal steden jongeren zal aantrekken zoals Groningen, Nijmegen, Maastricht of Eindhoven. Het platteland zal dan leeg raken. Daarnaast zal de opwekking van de energie, gebruik van water duurzamer zijn, en natuur en recreatie meer in evenwicht met de landbouw die niet milieuverstorend is.

Welke opgaven uit het manifest zijn volgens de SP belangrijk?

Om het land leefbaar te houden met 17 miljoen mensen moet je op nationaal niveau een goede visie en een goed plan hebben hoe je met je omgeving omgaat. Op nationaal niveau moet je de stok hanteren, op het niveau van de gemeente, de bevolking, de wijken meer de wortel.

Hoe zou de SP dingen willen veranderen?

Dat je niet meer een totale mismatch hebt tussen vraag en aanbod bij bedrijventerreinen en woningbouwlocaties. De gemeenten zitten nog voor miljarden in de rode cijfers. Daardoor moeten ze het onderhoud in de buitenwijken verwaarlozen, theaters sluiten, onroerend zaakbelasting verhogen. Dat betekent dat je een heel ander grondbeleid moet gaan voeren. Daarnaast kun je met de omgevingswet de kaders stellen naar een druk land met weinig grond, met veel conflicterend landgebruik, tussen landbouw en natuur, tussen grotere projecten, ruimte voor de rivieren, en windmolenparken.

Kaders scheppen, wat moet er dan praktisch gebeuren?

Dat het omgevingsplan waar de omgevingswet in voorziet, duidelijk geformuleerd is in termen van duurzame energie-opwekking, welk type mobiliteit, waar mensen gaan wonen, hun woonbehoefte en hoe die woningen eruit moeten zien gezien de duurzaamheidseisen. Richtlijnen voor waterbeheer, natuur en recreatie. Voor een deel is dat maatwerk op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Wie zou de beslissing moeten nemen over de grote discussie?

In een druk land als Nederland ontkom je er niet aan dat je op nationaal niveau kaders stelt voor de ruimtelijke ordening. Dat is voor de drukke Randstad iets anders dan voor de krimpregio’s. Er zijn bedreigingen maar ook kansen om het aantrekkelijk te houden of te maken. Dat het nu groen is rondom Amsterdam, en tussen Voorschoten en Den Haag is te danken aan het feit dat het ooit Rijksbufferzones waren.

Ondersteunt u zelf dit manifest?

Van harte. Omdat ik een nogal ruimtelijke ordeningfetisjist ben, heb ik een boekje voor de SP hierover gemaakt. Waar lopen de mensen tegenaan in die grote backyard? Ik denk dat het typisch een provinciaal onderwerp is met onderwerpen als energie, landbouw, natuur en water.

Het gaat nu erg over natuur, recreatie, bouw en mobiliteit. Ik denk dat het heel belangrijk is om zo veel mogelijk mensen te interesseren voor hun leefomgeving. Je kunt nergens komen in dit land of er speelt niet een ruimtelijke ordeningskwestie; gaswinning in Groningen, afvalwaterinjectie in Twente, de dreiging van schaliegas, de bypass bij Kampen.

Wat zou er scherper moeten zijn aan het manifest?

Het rijk zou niet meer topdown gebieden moeten aanwijzen waar gas-, zout of zandwinning mag, of het plaatsen van windmolens. Lukrake bebouwing van vele hectaren weilandjes moet niet meer kunnen, door het gewoon een landschappelijk misdrijf te noemen. Projectontwikkeling is te veel doorgeschoten. In het onderwijs moet je mensen bewust maken dat je zuinig moet zijn op je leefomgeving, zeker in een land dat voor de helft onder zeeniveau ligt. We hebben een historie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dat dreigt een beetje kwijt te raken.

Welke opgaven uit het manifest ligt de SP het meest aan het hart?

Dat de stad leefbaar is. Op de gezondheid in de stedelijke omgeving zal een enorme druk komen te staan. In het buitengebied de energie. We moeten kolencentrales sluiten, anders omgaan met mobiliteit. Duurzaamheid en energie zijn daar heel erg met elkaar verknoopt. De wateropgave is cruciaal. Die moet je verbinden met natuur en recreatie.

Hoe kijkt u als hoogleraar bodem naar dat beleid?

Ik ben als bodemdeskundige dol op landschappen als ik door het land rijd. Nederland is in dat opzicht een walhalla. En de ruimtelijke ordening maakt het leuker want het is de bodem plus alles wat er op staat. Het is heel leuk dat je hier veen, löss, zand en klei allemaal bij elkaar hebt. De armste zandgronden van de wereld zijn misschien wel die van de Veluwe en de rijkste kleigronden, zeeklei en rivierklei, die vind je hier ook.

Wat zou de grootste uitdaging zijn op dit moment?

De energie-uitdaging en de omslag naar duurzame bouw. Gas, niet alleen vanwege Groningen maar omdat het opraakt. Verkeer, elektrisch rijden. De uitstoot van kolencentrales. Wat is de toekomst van de energieopwekking, decentraal of niet?

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie