Erik Ronnes, woordvoerder CDA, over het Manifest2040

De kansen van Nederland liggen niet alleen in de groeiregio’s maar ook waar krimp speelt
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Nederland is in 2040 een grote metropool die een rol speelt bij globaliseringsvraagstukken in de wereld maar wel zo dat binnen die metropool de regio’s herkenbaar zijn. Dat het platteland nog steeds het platteland is waar je goed kunt vertoeven, waar dorpen zijn en waar het leefklimaat op een goeie manier in stand is gehouden en waar mensen heel gelukkig kunnen leven. Het is ook het land waar plek is voor de agrarische sector. De kansen van Nederland liggen niet alleen in de groeiregio’s maar ook waar krimp speelt. Laten we die goed met elkaar gaan verkennen en laten we die goed gaan ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme, maar ook zeker op het gebied van de moderne landbouw met plaats voor de voedselvoorziening.

Hoe ziet Nederland er in 2040 volgens het CDA uit?

Een land met goed ontwikkelde regio’s waarbij groei een rol speelt, goede infrastructurele voorzieningen aanwezig zijn, maar waar ook een heel goed woon- en leefklimaat is. Groeiregio’s zien er anders uit dan de regio’s waar de bevolkingsgroei zelfs wat minder is geworden mits er voor gezorgd wordt dat de leefbaarheid ook in die regio’s voldoende is voor de bevolking. Dat mensen daar prettig wonen. Ik denk dat er een behoorlijke uitdaging ligt tussen nu en 2040 dat we de identiteit van gebieden toch vast proberen te houden. Identiteit, waar mensen zich aan gebonden voelen. Voor het CDA is Nederland het land van de regio’s. Diversiteit maar samen toch een eenheid. De sfeer ontwikkelen van mooie concurrerende gebieden ten opzichte van alle grote spelers in de wereld. Een herkenbaar platteland met toch nog dat stukje agrarische achtergrond, waar het leven goed is. Dat is iets wat wij voorstaan in 2040.

Welke opgaven uit het Manifest 2040 zijn voor het CDA het belangrijkst?

Het is natuurlijk het hele scala dat aan bod komt bij de ruimtelijke invulling van Nederland, maar belangrijk is dat de identiteit van de regio’s nog steeds zichtbaar en voelbaar is voor de bewoners. Het platteland, de agrarische sector zal nog steeds een mooie plaats moeten hebben maar ook de verduurzaming. We zullen steeds meer toe moeten naar het zelf opwekken van energie. Als laatste punt denk ik dat een gezond leefklimaat, waarbij de mensen op een gezonde manier kunnen leven, recreëren, wonen enorm belangrijk is.

Hoe zou het CDA dat dan aanpakken?

We willen nadrukkelijk gebruik maken van de nieuwe technologische ontwikkelingen. Wij denken dat Nederland bij uitstek een land is waar je met de technologische ontwikkelingen een economische bedrijvigheid kunt organiseren die goed is voor het creëren van voeding, maar ook van werkgelegenheid.

Boeren zijn voor het CDA belangrijk. Hoe verbind je hun belang met die van een gezonde leefomgeving?

Het lijkt er een beetje op of je bent tegen dieren of je bent voor gezonde voeding; wij kiezen voor gezonde voeding en wij denken dat ook die agrarische sector in Nederland een toekomst heeft. Met de ontwikkelingen in de technologie moet grootschaligheid mogelijkheid zijn in combinatie met de vraag op voedselgebied. Wij denken zeker dat je met de schaal, de omvang van de agrarische sector een bijdrage kunt leveren aan de voedselvoorziening in Nederland.

U groeide op in Boxmeer. Welke veranderingen zag u daar?

Je ziet daar toch een stuk schaalvergroting in de veehouderij. Er komen meer leegstaande bedrijven in het buitengebied. Daar moeten oplossingen voor komen, op het gebied van recreatie, wonen maar ook zorgwoningen, als ze maar bijdragen aan de kwaliteit van het gebied.

Moet ruimtelijke ordening een veel zwaardere prioriteit hebben?

Zeker om uitwassen te voorkomen, maar dan op de wijze waarop het CDA dat voorstaat en dat is interactief van onderop. Zorg dat de mensen zelf kunnen ontwikkelen, hun ideeën laten zien aan de wereld om zo een invulling te kunnen geven aan hun eigen omgeving.

Wat is dan de rol van de overheid?

Vooral faciliteren, het scheppen van kaders waarbinnen zaken zich afspelen. Zorgen dat er voldoende speelveld blijft om innovatie en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven.

Als het gaat om regelgeving moeten we uitkijken dat we niet alles volstoppen met regels, want dat remt de innovatie van de mensen die in Nederland bezig zijn met de ontwikkelingen van plannen, bedrijven en gebouwen.

Wat is het christelijke in uw beleid voor de ruimtelijke ordening voor dit nieuwe manifest?

Dat je rekening houdt met de invulling van de generaties die na ons komen. Niet voor niets hebben wij als een van onze belangrijkste uitgangspunten het rentmeesterschap.

Bent u optimistisch over 2040.

Ja. Er zullen ongetwijfeld zaken veranderen. Maar alle veranderingen bieden ook weer kansen om nieuwe wegen te ontdekken en nieuwe toepassingen te ontdekken en ik hoop dat de kinderen van nu in 2040 zullen zeggen dat het een goede weg is die we ingeslagen zijn in 2015.

Ondersteunt u het manifest 2040?

Zeker op de manier zoals het nu neergezet wordt. Het is niet een in beton gegoten document. Het moet nadrukkelijk een document zijn wat ons meeneemt in onze ontwikkeling naar 2040 en dat ook aanpassingen mogelijk maakt op het moment dat de tijd daarom vraagt.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie