Fleur Agema, woordvoerder PVV, over het Manifest2040

In mijn visie is de komende decennia de maakbaarheid van Nederland vooral aan de burgers zelf
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

‘Wij maken Nederland’: de afgelopen decennia was dat vooral de overheid. In mijn visie is de komende decennia de maakbaarheid van Nederland vooral aan de burgers zelf. We hebben grote opgaven. Er is massa-immigratie die moet stoppen. En de ouderen hebben veel huisvesting nodig. En de overheidssturing kan wel wat minder in plaats van wat meer. Daarom ondersteun ik het manifest niet, maar ik geef degenen die het hebben gemaakt, een compliment met de droom die ze hebben willen vormgeven.

Hoe ziet Nederland er volgens de PVV uit in 2040?

In de visie van de PVV is het allemaal wel een stukje somberder dan de visie die we gepresenteerd hebben gekregen in het Manifest2040. Ik vind het op zich een heel mooie visie, maar ik vind het ook wat naïef. Ik denk dat wij momenteel heel erg hard ingehaald worden door de realiteit. De realiteit van de massa-immigratie, een zeer sterk vergrijzende samenleving. Ik denk dat de doelen die gesteld worden in het visiedocument niet gehaald gaan worden. En dat is heel erg jammer. Want ik zou ook heel erg graag willen dat we die massa-immigratie kunnen stoppen en dat we voor onze ouderen de juiste woonruimte kunnen creëren. Ik denk dat we de opgave zoals de transitie van de energie, het water, het beter benutten van bestaande bebouwing, niet gaan redden.

Zeven opgaven staan er in het manifest ‘Maak ruimte 2040’. Welke springen er uit voor de PVV?

Ik noem ze even op: het telenetwerk, de energietransitie, het water, de gezonde leefomgeving, de nieuwe technologie, het benutten van de bestaande bebouwing en de agrarische productie. Het zijn allemaal opgaven waar we volgens mij niet aan toekomen de komende tijd. We krijgen ook meer te maken met een terugtrekkende overheid in plaats van met een overheid die alles voor ons regelt. En voor al deze punten heb je een regelende overheid nodig. Ik zou graag zien dat de overheid zich terugtrekt want ik denk dat de burger dit soort dingen zelf goed kan regelen, maar je hebt hier dus een regelende overheid voor nodig.

Wat zou de PVV concreet aanpakken?

Ik zou de overheid terugbrengen. Veel minder subsidies. Veel minder subsidies voor innovatie, veel minder energiesubsidies, en energierekeningen veel minder verhogen. Als het gaat om energietransitie, zullen de mensen er zelf, denk ik, veel meer baat bij hebben als hun rekening omlaag gaat en daardoor meer uitgaven gaan doen.

Moet het initiatief liggen bij de overheid of bij de burgers?

Ik vind dat burgers veel meer vrijheid moeten hebben. We hebben al zo veel planologie gehad, het land is helemaal plat geregeld. We wonen niet waar we willen wonen, werken niet waar we willen werken, recreëren niet waar we willen recreëren. Met die massa-immigratie en ouderenhuisvesting, denk ik ‘begin maar opnieuw’. Geef de mensen veel meer zelfsturing.

Het is heel bijzonder hoe wij in Nederland onze bouwcultuur en onze planningscultuur hebben, maar het is ook heel verstikkend. Ik denk dat er veel meer vrijheid moet komen zodat je meer ruimte krijgt waar je wil wonen, werken en recreëren. Ik denk dat mensen veel meer interesse en behoefte hebben om een energieneutrale woning te bouwen. Er zijn zo veel miljarden subsidies naar innovaties gegaan, dat vind ik gewoon te gek.

Moet er soms niet geïnvesteerd worden om nieuwe ontwikkelingen te laten gebeuren?

Dat is genoeg gebeurd. Ik vind dat het nu tijd is voor de mensen zelf. Meer geld in hun portemonnee en het energieverhaal in eigen hand.

Is de PVV niet bang voor een anarchistische samenleving?

Als je mensen zelfbeschikking geeft, wat heeft dat met anarchisme te maken?

Belangen kunnen tegen elkaar in druisen?

Ik ben ook heel trots op Nederland. Hoe het de afgelopen decennia is gegaan, als je in Nederland de grens overkomt, hoe keurig alles gepland is, hier wordt gewerkt en daar wordt gewoond en hier hebben we een weg, zelfs in de berm staan alle planten keurig netjes opgesteld. Dat is aan de ene kant iets om heel trots op te zijn maar aan de andere kant vraag je je ook af: moeten we hier nou nog decennialang mee doorgaan of moet er een beetje ruimte komen voor de mensen zelf die in dit kleine landje wonen. Dan denk ik laat de mensen zelf wat meer aan het woord. Dat is mijn grote kritiekpunt op deze visie voor 2040. Er zit weer heel veel overheidssturing in.

Ondersteun jij persoonlijk dit manifest?

Ik steun het manifest niet hoewel ik het wel goed bedoeld vind. Ik geef de mensen die er aan gewerkt hebben, alle lof en credits voor de wijze waarop ze Nederland in de toekomst zien. De belangrijkste reden dat ik het niet steun, is dat de actualiteit met de massa-immigratie ons inhaalt. Verder wordt ouderenhuisvesting een enorme opgave, die om meer overheidssturing vraagt, terwijl juist minder zou moeten. Ik vind het tot slot wel een heel mooi droommanifest en dromen mag je altijd.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie