Frank Wassenberg, woordvoerder Partij voor de Dieren, over het Manifest2040

Er worden in Nederland een half miljard dieren per jaar gefokt, dat moet véél en véél minder
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, is Nederland in 2040 groener, duurzamer en gezonder dan nu. Daar kunnen we mee beginnen door nú de vee-industrie aan te pakken. Er worden in Nederland een half miljard dieren per jaar gefokt. Dat moet véél en véél minder. Wat ook heel erg belangrijk is, is dat de vee-industrie minder schadelijke stoffen uitstoot. Daardoor wordt de kwaliteit van de natuur beter en beschermen we het milieu beter. Minder fijnstof betekent dat de volksgezondheid beter wordt. En het allerbelangrijkste is: we zorgen ook dat het dierenwelzijn stukken beter wordt.

Hoe ziet Nederland eruit in 2040 als het aan de Partij voor de Dieren ligt?

Groener, duurzamer dan nu. Dan moet je denken aan een groot netwerk van aan elkaar gekoppelde natuurgebieden. Zo voorkomen we dat de biodiversiteit verder afneemt. Verder moeten we de natuur beschermen tegen de uitstoot van de vee-industrie. In 2040 heeft Nederland groene vitale steden, wekken mensen lokaal hun energie op, dus ben je onafhankelijk van de grote energiecentrales.

In het manifest staan zeven opgaven. Welke steken daar qua belang boven uit?

Een hele belangrijke is de energietransitie. De afnemer wekt in 2040 zijn eigen energie op, met wind- en zonne-energie. Breng verder de agrarische productie in balans met de omgeving. Nu heeft met name de vee-industrie een desastreus effect op de luchtkwaliteit, waardoor ook de volksgezondheid afneemt. Er wordt te veel stikstof uitgestoten, waar de natuur ter plekke heel erg onder lijdt. Zorg dat de luchtkwaliteit beter is, zorg dat er minder stankoverlast en geluidsoverlast is.

Hoe wil de PvdD die vee-industrie aanpakken?

Je moet de regels scherper stellen. Provincies kunnen hun eigen regels hebben, ook de gemeenten gaan erover. Wij willen dat de regie centraal bij het Rijk komt te liggen. Die regels moeten ook streng zijn op uitstoot. En we zullen naar minder dieren moeten. Nu worden er ongeveer een half miljard dieren in veestallen gefokt. Daar is Nederland te klein voor. We zullen moeten ophouden de slager en de poelier van Europa en van de wereld te zijn. De biodiversiteit is in Nederland heel erg slecht. Nu is het zo dat de vervuiler vervuilt en de belastingbetaler voor een deel van de kosten kan opdraaien. Daar willen we mee stoppen.

Wanneer vindt u dat regelgeving terecht is op provinciaal of op gemeentelijk niveau?

Regelgeving moet op rijksniveau. Er is sinds een paar maanden een nieuwe wetgeving over de uitstoot van stikstof. Elke provincie krijgt de ruimte om daar zelf een beleid in te bepalen. Als in Brabant de regels strenger worden, dan vindt Limburg dat ze meer kunnen uitstoten. Dat moet je niet willen. Het kan niet zo zijn dat de ene provincie de problemen over de heg gooit bij de andere provincie. Voor gemeentelijk niveau geldt precies hetzelfde. Je moet ook voorkomen dat elke gemeente zijn eigen winkelcentrumpje of bedrijventerreintje wil hebben. Dat kun je voorkomen door dat op provinciaal, of nog beter, landelijk niveau te coördineren.

Dus eigenlijk terug naar vroeger, naar controle van hogerhand?

Ja. Want nogmaals, bij de provincie en bij de gemeente spelen vaak hele andere belangen dan alleen belangen van natuur, milieu, luchtkwaliteit. Die willen ook de ondernemers te vriend houden.

U bent van huis uit bioloog. Ondersteunt u zelf dit manifest?

Er staan een paar hele goede zaken in zoals de energietransitie. Waar ik het minder mee eens ben, is de topprioriteit voor Schiphol. Ik denk juist dat je het openbaar vervoer moet stimuleren richting treinverkeer. Een zwak punt is verder de onderlinge verbinding van natuurgebieden. Als ik nu positieve en negatieve dingen tegen elkaar afweeg, vind ik het een prima manifest.

Wat zou als je premier was meteen willen veranderen?

Ik zou voor 2040 een groener en gezonder Nederland willen hebben door aanscherping van de normen voor de vee-industrie. Minder uitstoot, betere luchtkwaliteit, beter dierenwelzijn en het allerbelangrijkste: minder productie dan nu. Geen 500 miljoen dieren per jaar fokken maar echt véél, véél minder.

En de boeren kan je dan compenseren.

De boeren zullen een betere prijs voor hun vlees krijgen. Nu is de vleesprijsoneerlijk, omdat een heleboel milieueffecten niet worden meegenomen.

Krijg je dan draagvlak?

Dat draagvlak zal er uiteindelijk wel komen, want nu zie je dat veel belastinggeld naar de vee-industrie gaat. Degene die vlees van de kiloknaller koopt, betaalt er een lagere prijs voor. Maar de schadelijke milieueffecten van de vleesindustrie worden niet verdisconteerd in de prijs. Wat de koper niet weet is dat de belastingbetalers in Nederland meebetalen om dat vlees zo goedkoop te houden.

Wat houdt in het Nederlandse systeem de verandering tegen?

Deze discussie loopt al tientallen jaren. Sommige partijen hebben zich ingegraven in hun eigen loopgraven. Mensen zeggen: ja maar de burgers hebben toch recht op het goedkoopste vlees? Niemand realiseert zich dat dat vlees alleen maar goedkoop is door allerlei belastingmaatregelen en door allerlei subsidies te geven.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie