Getijdenpark helpt natuur te herstellen

Het gaat vooral om de verbetering van de habitat, de leefomgeving van planten en dieren
di 24 nov
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte op 15 december in Amersfoort presenteren 15 praktijkhouders zich. Ze vertegenwoordigen nieuwe gebiedspraktijken, nieuwe beroepspraktijken, nieuwe kennispraktijken. Enkele van de praktijkhouders stellen we hierbij voor, van sommigen zijn eerder interviews op de site gepubliceerd. In deze aflevering: Gijs van Zonneveld.

Wie denkt dat het Wereld Natuurfonds (WNF) zich uitsluitend bezighoudt met pandaberen, vergist zich deerlijk. Het WNF heeft ook een programma uitgestippeld voor de Nederlandse natuur, waarbij de delta een sleutelgebied is. Omdat Zeist ver weg ligt van de riviermonding bij Rotterdam is Gijs Van Zonneveld aangesteld als regiovertegenwoordiger. Hij is coördinator van ARK, een particuliere organisatie die zich bezighoudt met natuurontwikkeling. Als regiovertegenwoordiger voert hij sinds 2010 natuurprojecten uit, vooral rond Rotterdam en het Haringvliet. Van Zonneveld is praktijkhouder voor de opgaven Versterk het stedennetwerk en Zet water in als kwaliteitsimpuls.

Habitat

“Met de vervuiling van het rivierwater valt het tegenwoordig wel mee”, zegt Van Zonneveld. Er is de laatste dertig jaar veel werk gemaakt van waterzuivering en er wordt ook veel minder geloosd op het oppervlaktewater. “Het gaat dan ook niet zozeer om de milieukwaliteit als wel om de verbetering van de habitat, de leefomgeving van planten en dieren. De aanleg van dijken en dammen heeft enorme gevolgen gehad voor de natuur in de delta. Sedimentatie heeft geen kans meer en verdwijnt naar de Noordzee. De harde oeverinrichting van kades belemmert het leven in de delta. Groene, natuurlijke overgangen zijn weggehaald.”

Van Zonneveld werkt dus aan het gezonder maken van de delta, waardoor ook de mens uiteindelijk profiteert. Het concept waarmee de vergroening van de delta te lijf wordt gegaan is het getijdenpark Rotterdam. Van de Maeslantkering tot Krimpen aan de IJssel worden de oevers op verschillende plekken getransformeerd. Een project is de Groene Poort, waar sloopafval van bijvoorbeeld kademuren uit de haven op de bodem wordt gestort, zodat er tussen de kribben van het Scheur (de Nieuwe Waterweg) natuur met een getijdenwerking kan ontstaan. “Snel gaat dat niet”, zegt Van Zonneveld, “omdat het moeite kost het geschikte materiaal te vinden. Resultaten zijn nu dan ook nog niet direct meetbaar, hoewel de paling al is waargenomen en ook de zalm de rivier op zwemt.” Sinds afgelopen zomer werkt het WNF met nog vijf andere organisaties aan het project Natuurherstel Haringvliet (zie www.haringvliet.nu).

Koppeling

Op de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte wil Van Zonneveld een koppeling maken tussen zijn werkzaamheden en het belang van een ruimtelijk beleid. Tot dusver hebben in de delta de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en het WNF het initiatief genomen. Dit soort acties hebben nog te veel een ad hoc karakter naar zijn zin. “Ik zoek naar een structurele aanpak en de rijksoverheid kan daarbij niet achterblijven. Die moet opnieuw zijn verantwoordelijkheid nemen door te investeren in de kwaliteit van onze omgeving. We zijn in het ruimtelijk beleid te veel doorgeschoten in verstedelijking en verstening van de ruimte. Groen, recreatie en natuur zijn daardoor uit het oog verdwenen.”

Het is volgens Van Zonneveld goed dat deze belangen van onderop aandacht krijgen: “ nu is het moment daar om een stap verder te gaan.” Hoe belangrijk dit initiatief is blijkt alleen al uit de trek naar de oevers door de bewoners van de agglomeratie Rotterdam. Het getijdenpark in wording voorziet nu al in een behoefte: “Een rijkere, levende natuur is aantrekkelijker dan een stuk dood water waar alleen de scheepvaart het voor het zeggen heeft. Over enkele jaren kan het bewijs daarvoor worden geleverd.”

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
di 24 nov 2015

Meer inspiratie