‘Gezondheid is meer dan het wegwerken van fijnstof of obesitas’

Waar het mij om gaat is kansen te geven aan mensen, zodat ze hun verantwoordelijkheid weer gaan oppakken.
di 1 dec
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte op 15 december in Amersfoort presenteren 15 praktijkhouders zich. Ze vertegenwoordigen nieuwe gebiedspraktijken, nieuwe beroepspraktijken, nieuwe kennispraktijken. Rondom hen worden op 15 december workshops gehouden met een eindresultaat dat ten slotte op het centrale podium wordt gepresenteerd. Enkele van de praktijkhouders stellen we hierbij voor, van sommigen zijn eerder interviews op de site gepubliceerd. In deze aflevering: Hetty Linden.

Hetty Linden, directeur Volksgezondheid Utrecht, tikt me op de vingers. Niet een keer maar verschillende malen. Gezondheid is niet het wegwerken van fijnstof of obesitas. “Je mag het onderwerp niet versmallen”, zegt ze regelmatig. ‘Ik ben er trots op dat ik het onderwerp in Utrecht juist heb verbreed. Als je het toespitst op fijnstof, dan focus je op het milieu, terwijl ik gezondheid zo breed mogelijk wil behandelen. Mijn uitgangspunt is een gezonde en duurzame ontwikkeling. En dan gaat het erom dat mensen ergens graag willen wonen, recreëren, elkaar willen ontmoeten. Zijn. Ik wil gezondheid graag zien vanuit de mens.” Dan toch een voorbeeld. Linden heeft zich ingezet voor een betere opvang voor dak- en thuislozen in Utrecht. “Waar het mij om gaat is kansen te geven aan mensen, zodat ze hun verantwoordelijkheid weer gaan oppakken. Als ze dat uiteindelijk niet doen, is dat hun keus. Het is niet anders.”

Stedelijke maatregelen

Toch nog even het fijnstof. Om dat uit het milieu te krijgen zijn overheidsmaatregelen nodig omdat het een nationaal probleem is. Utrecht ligt ingeklemd tussen snelwegen, is als het ware een grote rotonde. Dat vraagt om te beginnen om stedelijke maatregelen. “We moeten nu doorpakken”, zegt Linden ferm, waarbij ze doelt op een reeks ingrepen die met elkaar samenhangen. Als de stad verder zal groeien van 330 duizend nu naar 400 duizend in de toekomst zal dat onder meer leiden tot verdichting. Wat voor consequenties heeft dat voor het groen in de stad, voor de leefbaarheid? De stad hoeft er helemaal niet op achteruit te gaan, integendeel. “Je kunt het nog beter doen, er kan zelfs nog meer groen bijkomen. De leefbaarheid in Utrecht is nu niet zo slecht maar we moeten de groei uitbuiten en de wereld een voorbeeld stellen hoe het kan.” Het groen kan volgens Linden bijvoorbeeld kwalitatief beter en leuker, een middel voor de mensen om elkaar te ontmoeten.

De directeur Volksgezondheid hamert er op dat het issue breed is en daarom niet zo makkelijk. “Gezonde verstedelijking vraagt om een brede aanpak. Stel dat ik zou pleiten voor meer bruggen over de Vecht, dan zou je daaruit kunnen afleiden dat ik mensen wil aanzetten tot meer beweging. Dat is te eendimensionaal. Net zoals je op voorhand vindt dat te dikke mensen ongezond zijn of leven. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ook een dun mens kan ongezond zijn. “Gezondheid is in de ogen van Linden niet gebonden aan een fysieke conditie, mensen moeten ook gelukkig zijn door elkaar te kunnen ontmoeten. “Je moet ruimte creëren in de stad waardoor de omgeving gezonder wordt en mensen makkelijker kunnen leven. Heb ik een missie? Ja, ik ben gedreven, ik wil de leefkwaliteit verbeteren. Ik sluit me aan bij die passage uit het manifest waarin staat dat het uitgangspunt een gezonde en duurzame ontwikkeling is.”

Slimme, groene netwerken

Om dat te bereiken zit Linden met verschillende partijen aan tafel, ontwerpers, mobiliteitsdeskundigen, stedelijke ontwikkelaars, vertegenwoordigers van infrastructuur en milieu. “Er zijn slimme, groene netwerken nodig. En ja je kunt dingen alleen bereiken dankzij coalities. Zo is het altijd in het leven.” Natuurlijk zijn er een paar wijken in Utrecht die naar buiten komen als ‘slecht leefbaar’, zoals Kanaleneiland en Overvecht. Maar Linden weigert om ze in het verdomhoekje te zetten. “Er is per saldo veel sociale woningbouw. We doen het daar niet zo slecht merk ik. Er zijn sociale wijkteams, er is welzijnswerk, er is contact met de mensen. Er wordt flink hard gewerkt. Het gaat niet van de ene op de andere dag, maar er zit beweging in.”

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
di 1 dec 2015

Meer inspiratie