Groningen loopt voorop met de Omgevingsvisie

"Dat niet-fossiele energie de aangewezen weg is, hoeven we hier niet uit te leggen."
ma 15 feb
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Als er een provincie bewust is van de noodzaak tot energietransitie is het wel Groningen, de laatste jaren getroffen door een reeks aardbevingen vanwege de aardgaswinning. Dat niet-fossiele energie de aangewezen weg is, hoeven we hier niet uit te leggen, zegt gedeputeerde Fleur Graper (D66) die de portefeuille heeft overgenomen van William Moorlag (PvdA). Die politieke omslag in Groningen is enorm: na decennia zit de PvdA niet meer in het college. Vervangen door onder meer D66, SP en Groen Links. Het betekende dat het Provinciaal Omgevingsplan (POP) uit 2014 op de schop ging, vervangen door een concept Omgevingsplan.

Sinds 26 januari ligt het ontwerp omgevingsvisie ter inzage in de provincie in de verwachting dat die nog voor de zomer door Provinciale Staten zal worden aanvaard. Veel onderwerpen lijken of zijn een vertaling van het Manifest 2040 – het eindresultaat van het Jaar van de Ruimte. Naast energietransitie zijn daar in opgenomen schoon water, bereikbaarheid en de versterking van zowel de stedelijke als de buitengebieden. Het nieuwe college heeft een breuk gemaakt met het beleid van het vorige, door de PvdA gedomineerde, college. ‘We proberen op een gelijkwaardige manier met gemeenten om de tafel te zitten. Het beleid is gebaseerd op vertrouwen. Niet nee tenzij. maar ja mits’, zegt Graper.

Groningen heeft als een van eerste provincies een werkplaats NOVI georganiseerd, in oktober 2015. Dat is de basis geworden voor de Omgevingsvisie. De provincie is in vijf aandachtsgebieden verdeeld: het gaswinningsgebied, energyport (Eemshaven), groei en krimp, de connectie Groningen-Assen en het Waddengebied. Er wordt analoog aan het Manifest ook vooruitgekeken naar de positie van de provincie in 2040. Een paar punten daaruit: er wordt vanuit gegaan dat het aardbevingsgevaar dan is geweken en de winning van aardgas heeft plaatsgemaakt voor windmolen- en zonneparken. De wolf is terug, denken ze in Groningen, en de stad Groningen is gegroeid naar 250 duizend inwoners. De tegenstelling groei en krimp neemt toe, wordt er gewaarschuwd in de omgevingsvisie. Krimp wordt veroorzaakt door economische malaise in het buitengebied en brengt werkloosheid en verpaupering met zich mee. Voorzieningen verdwijnen. Het staat in schril contrast met de stad Groningen waar de kenniseconomie, de cultuur en de levendigheid juist toenemen. Met snel internet, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving wil de provincie de strijd aangaan met de krimp. De betere verbinding met Noord-Duitsland en de Baltische Staten is essentieel.

Integraliteit is het kernwoord in het Ontwerp Omgevingsvisie: opgaven hangen met elkaar samen. Dat betekent dat behoud van cultureel erfgoed net zo’n gewicht heeft in het beleid als de ruimtelijke kwaliteit en de stedenbouwkundige structuur. Een goede bereikbaarheid moet de regio Groningen-Assen sterker en vitaler maken. De Waddenzee neemt een aparte positie in. Om te beginnen hoort het bij het Unesco-werelderfgoed, speelt het een dominante rol bij de waterveiligheid. Maar de tegenstelling milieu, economie en leefbaarheid is groot, vandaar dat de provincie zich sterk maakt voor de natuurbescherming van het unieke gebied.

Energyport bij de Eeemshaven tenslotte moet het energieknooppunt van Noordwest-Europa worden met een energiesysteem dat op vraag en aanbod is ingesteld. Opslag van energie neemt een belangrijke plaats in, en natuurlijk duurzame energie in de vorm van windmolenparken en zonneparken. Er is ruimte gereserveerd voor grote parken in de Eemshaven, bij Delfzijl en nabij de N33. Opnieuw Fleur Graper: ‘Fossiele brandstof heeft echt zijn tijd gehad. Windmolenparken zijn het alternatief maar die moeten dan wel ruimtelijk worden ingepast.’ Draagvlak is er volgens Graper in Groningen beslist. ‘We moeten kunnen aantonen dat het kan en dat het moet.’

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
ma 15 feb 2016

Meer inspiratie