Haarlemse Heuvels wint prijsvraag Schalkwijk Midden

wo 22 feb
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Uitslag

Op 17 februari werd Haarlemse Heuvels uit vijf genomineerde plannen in het architectuurcentrum ABC Haarlem als winnaar aangewezen. Het plan is vooral gekozen vanwege de iconische waarde en breuk die het plan maakt met de huidige opzet van Schalkwijk Midden. Door het heuvelachtige plan ontstaat er een totaal nieuw soort omgeving, die met een geweldige nieuwe kwaliteit het gebied volledig op de kaart zet. Het wonen en werken vloeit dus samen in een nieuw duinachtig landschap. Een kwaliteit die een enorme intrinsieke kracht heeft voor het nieuwe programma, maar ook voor de omgeving een mooie bijdrage levert en de nieuwe trots van Schalkwijk kan worden.

1654-161230-Schalkwijk-A1 papers_Pagina_1 

Prijsvraag

De functioneel gescheiden stad blijkt niet alleen in Haarlem maar ook op veel plekken in Nederland niet toekomstbestendig te zijn. Grote stukken stad zijn te afhankelijk geworden van een specifiek economisch doeltype als bijvoorbeeld bedrijventerreinen en kantoorgebieden. Tijdens het Jaar van Ruimte Manifest uit 2015, werd dit punt als landelijk aandachtspunt voor de toekomst van Nederland nadrukkelijk benoemd: ‘benut de bestaande bebouwing, een nieuwe bouwcultuur voor een flexibeler ruimtegebruik’.

Nederland staat een enorme opgave te wachten als het gaat om de transformatie van deze bestaande stukken stad. Gelukkig is het post-industriële werken in de stad steeds beter verenigbaar geworden met wonen. Het wordt dus tijd dat we gaan experimenteren met andere vormen van stedelijkheid en hoe deze op dergelijke transformatielocaties de stad kunnen heruitvinden. Daarom luidde de opgave van de prijsvraag: Hoe ziet het toekomstig woon-werk landschap Schalkwijk Midden eruit? Verbeeld de toekomst, stuur ons jouw visie en win 2000 euro!

De prijsvraag van 2017 ging in oktober 2016 online en is samen met de gemeente Haarlem uitgeschreven. De gemeente Haarlem werkt momenteel aan een vorm van gebiedsontwikkeling waarbij stakeholders worden uitgedaagd om mee te denken over de transformatie van Schalkwijk Midden. Te midden van vier naoorlogse woonwijken ligt Schalkwijk Midden, op dit moment een leegstaande kantorenstrip die getransformeerd zal gaan worden naar een hoogstedelijk gebied met ruimte 800-1000 nieuwe woningen en 750 arbeidsplaatsen in een FSI 2.0. Voor de woonfunctie krijgt de gemeente de handen op wel op elkaar, maar de ideeën over hoe je wonen kunt mengen met andere functies, of hoe je met verschillende plots samen kan werken aan een nieuw woon-werklandschap, ontbreken. De gemeente heeft al uitgewerkte ruimtelijke kaders gemaakt, waardoor de prijsvraag zich volledig kon focussen op de vraag hoe het toekomstig woon-werk landschap eruit kan komen te zien.

 

Rijkdom aan ideeën.

De rijkdom en diversiteit aan ideeën in de overige genomineerde plannen werd door de jury enorm geprezen. In het plan Our Haarlem, a new form of urbanity van Juliana Giraldo en Oleksandra Tkachenko, werd bijvoorbeeld een transformatie geïntroduceerd op basis van een puntensysteem. Ontwikkelingen met hoge duurzaamheidsnormen kunnen meer bouwrechten verkrijgen en tussen de kavels onderling kunnen programmadelen als parkeren uitgeruild of doorverkocht worden. Bouwplaats Schalkwijk, van Hester Annema en Elisabeth Floris, ging uit van een circulaire transformatie van Schalkwijk. Juist de transformatie en sloop brengt een nieuwe stroom grondstoffen en restmaterialen op gang. Deze reststromen wordt uitgenut als de nieuwe economie van het gebied. Schalkwijk moet in dit plan het kennis en innovatiecentrum qua circulaire economie worden, een landelijke pilot waar kennisontwikkeling en nieuwe manieren van verwerking kunnen komen. In het plan Schalkwijk Wereldwijk, van ir. Ivan Thung en ir. Stef Bogaerds was juist behoud en de culturele diversiteit het uitgangspunt. Door behoud kunnen gebouwen een lage huurprijs blijven garanderen voor start-ups en lokale initiatieven. Schalkwijk zal in dit plan transformeren door een menging van te handhaven bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen die het gebied meer dichtheid geven. Ruben Hoek introduceerde met zijn plan Wonen en werken aan de Antillenhof, een Schalkwijk dat zich richt op de omliggende wijken. Momenteel zijn de gebouwen afgekeerd van de wegen, waardoor gebouw en dagelijkse bewegingen van mensen in de stad niet op elkaar kunnen reageren. Ruben maakt een degelijk stedenbouwkundig verhaal met een stevige buitenkant gericht op stadsstraten, maar zorgt tegelijkertijd ook voor een mooi vormgegeven binnenwereld.

Plannen zijn nog tot 17 maart te bekijken in het ABC te Haarlem.

Tekst, Jerryt Krombeen

 

Organisatie: Jerryt Krombeen, Janneke van der Leer en Anna Rodionova.

Gemeente Haarlem: Alex Jansen en Gonda Ruijterman

Jury: Rob van der Velden | Voorzitter BNSP, Atelier Dutch, Gonda Ruijterman | Planoloog gemeente Haarlem, Max van Aerschot | Stadsbouwmeester Haarlem, William Stokman | Ruimtelijk Economisch Adviseur gemeente Amsterdam, Frank Hilterman | Voorzitter Wijkraad Meerwijk, Hugo Visscher | Voorzitter Wijkraad Europawijk

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
wo 22 feb 2017

Meer inspiratie