Hayke Veldman, woordvoerder VVD, over het Manifest2040

Alle bureaucratie die we hebben georganiseerd moet met de omgevingswet gesloopt worden
ma 14 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Alle bureaucratie die we hebben georganiseerd moet met de omgevingswet gesloopt worden. Alle overbodige regels, de enorme hoeveelheid onderzoeken, we moeten gewoon aan de slag gaan. Dat is mijn ambitie. Dan ziet Nederland er volgens mij een stuk mooier uit dan nu. Als je nu aan iemand vraagt: waar ben je trots op?’, dan krijg je meestal te horen: het is me eindelijk gelukt om door de berg procedures heen te komen. Nooit hoor je iemand over hoe mooi hij een project vindt. In 2040 moet iemand kunnen zeggen dat hij trots is dat we samen iets met elkaar tot stand hebben gebracht.

 

Hoe ziet de VVD Nederland in 2040?

Als we over 25 jaar terugkijken, moeten we een beter beeld hebben dan nu. Want de afgelopen 25 jaar hebben we jaren van stilstand gecreëerd. Ik denk dat we met de omgevingswet die de Tweede Kamer nu heeft aangenomen, er voor gaan zorgen dat er weer ruimte ontstaat zodat er weer ontwikkelingen mogelijk zijn. De procedures die heel lang waren en vanaf de jaren tachtig enorm stroperig geworden zijn, zijn met de invoering van de omgevingswet versneld.

Welke opgaven uit het manifest zijn voor de VVD belangrijk?

Ik kies er drie uit: water, energie en technologie. Water is volgens mij vanzelfsprekend. We vergeten wel eens dat in de zestig procent van het land dat onder de zeespiegel ligt, 70 procent van ons bruto nationaal inkomen verdiend wordt. Energie is ook een enorme uitdaging. Hoe gaat onze energiehuishouding er in de toekomst uitzien? Hoe gaan we dat inrichten? Want alle methoden van de afgelopen honderd jaar kunnen we niet nog eens honderd jaar gebruiken. We zullen een omslag moeten maken. Dan kom ik bij de derde, technologie. Dat heeft ook met die energie te maken. We hebben steeds meer apparaten thuis, in huis, op kantoor en bij bedrijven. Aan die energievraag moeten we voldoen, maar die technologie biedt ook kansen. 3-d Printing staat nu nog in de kinderschoenen, er wordt al gesproken over 4-d printing. We zijn een kennisland, dus die kansen moeten we benutten.

Hoe gaat de VVD deze opgaven aanpakken?

Door in principe ja te zeggen tegen nieuwe ontwikkelingen. En niet angstig in een hoekje te gaan zitten omdat er iets verandert. En dat hebben we volgens mij de afgelopen 25 jaar qua omgevingsrecht wel gedaan. Er is een cultuur ontstaan dat we vaak nee zeggen, tenzij er aan heel veel voorwaarden voldaan wordt. Nieuwe ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen. Alle kansen die we hebben moeten we grijpen. Dat doen we door onze regelgeving en cultuur van werken aan te laten sluiten op nieuwe ontwikkelingen.

Moet de overheid dingen bepalen of moet het meer kleinschalig? Iets vanuit de burgers?

Volgens mij is het steeds meer een zaak van co-creatie, samen met elkaar dingen bedenken en samen ontwikkelen. De tijd dat de overheid bedacht wat goed is voor de mens, hebben we gelukkig gehad. Nu zitten we in een fase dat de overheid vaak draagvlak probeert te creëren. Ik denk dat we nog wel een stapje verder mogen gaan; dat we met alle deskundigen en belanghebbenden ideeën ophalen en daar samen uitwerking aan geven.

Waar en hoe lukt zoiets?

In Nijmegen waar ik woon, is het project ‘Ruimte voor de rivier’ bijna af. Er lag een blauwdruk vanuit Rijkswaterstaat om die watergeul te graven en that’s it. Daar was veel protest tegen, begrijpelijk want dat was een enorme ingreep zonder dat er rekening mee werd gehouden met de ruimtelijke effecten. Toen is er samen met de bewoners, de gemeentes, bedrijven en met heel veel deskundigen een nieuw plan ontwikkeld. Waarvoor uiteindelijk een breed draagvlak was, waar ook iedereen achter kon staan, terwijl er een heleboel huizen zijn verdwenen. Het project is nu bijna klaar en ziet er fantastisch uit. Dat laat perfect zien dat als je samenwerkt er hele mooie dingen tot stand kunnen komen.

In het beleid van de VVD speelt bereikbaarheid een grote rol. Is er een balans tussen asfalt, wegen en treinen enerzijds, en milieu en natuur anderzijds?

We zoeken de komende 25 jaar een goede balans tussen datgene wat we economisch en wat we maatschappelijk qua natuurwensen nodig hebben. Mijn stelling is altijd heel simpel: als je in het milieu en de natuur wilt investeren, zul je dat geld toch moeten verdienen. Dus ook de verdiencapaciteit van Nederland moet gewoon op orde zijn, en dan heb je spoorlijnen, wegen en waterwegen nodig.

U bent van huis uit historicus. Hoe kijkt u dan tegen de ruimtelijke inrichting aan?

Ik denk wat meer vanuit het verleden, waar komen we vandaan en waar willen we naar toe? Ik wil graag naar de toekomst kijken en ervoor zorgen dat we met z’n allen die bureaucratie gaan slopen, dat we mensen met een initiatief de kansen geven om dingen te gaan doen.

Ondersteunt u persoonlijk dit manifest 2040?

Ik vind het een heel goed initiatief om dit jaar met heel veel mensen in het land in gesprek te gaan, onder de noemer ‘Wie maakt Nederland?’. Het is een voorbeeld van samen dingen bedenken hoe onze toekomst eruitziet. Ik hoop ook dat er nog vervolgstappen op komen, in andere verbanden met andere mensen. Want hoe meer mensen meedenken over hoe we Nederland mooier maken en inrichten, hoe beter het is.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
ma 14 dec 2015

Meer inspiratie