Het bed is opgeschud

Het bed is opgeschud
do 17 dec
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Hij kan er vanwege een begrafenis niet bij zijn, Yves de Boer op de slotmanifestatie, en dat spijt hem zeer want hij heeft het als een zeer inspirerend initiatief gevonden. “Wat het Jaar van de Ruimte heeft betekend? Het bed van de ruimtelijke ordening is opgeschud. En daar is iets anders voor in de plaats gekomen, het matras van de ruimtelijke activering.”

Man op de straat

Dat neemt niet weg dat de burger zelf nog onvoldoende betrokken zijn bij de grote opgaven die op ons afkomen. “De man op de straat is nog niet bereikt.” Maar het houdt na 15 december niet op is de stellige verwachting van De Boer. “De mensen van de NOVI hebben gezegd dat het Jaar een cadeautje is. En zo is het.” Er is voldoende voorwerk verricht voor de omgevingsvisie. Toch heeft De Boer de indruk dat de 7 grote opgaven en 5 principes uiteindelijk wel terecht komen in de haarvaten van de samenleving. “Het is nu aan de provincie- en gemeentebesturen om handen en voeten te geven aan de onderwerpen. Wethouders staan dichtbij de burgers, ze zullen het oppikken.”

In zijn eigen gemeente Oosterhout heeft De Boer het bestuur al voorgehouden dat de opgaven uit het Jaar van de Ruimte vroeg of laat zullen neerdalen in een omgevingsvisie. Dat zal in andere gemeenten niet anders zijn. “Wat me aangesproken heeft zijn termen als cocreatie en burgerinitiatieven. Daar kunnen gemeenten van profiteren.”

Loppersum

Wat springt er voor De Boer, voorzitter van het comité van het Jaar, het meest uit? “Loppersum. De effecten van de aardschokken op de omgeving. Als je dat verbindt met de klimaattop nu in Parijs, kom je tot de conclusie dat we niet ongelimiteerd kunnen doorgaan met het gebruik van gas, van alles wat uit de bodem komt. Dat is het bijzondere van het Jaar van de Ruimte, dat er verbindingen zijn gemaakt met verschillende vraagstukken, met wonen, delfstoffen, water, klimaat. Ik houd niet van het woord duurzaamheid, liever heb ik het over volhoudbaarheid, en dat etiket kun je nu op meer ontwikkelingen plakken. Persoonlijk vond ik het ook een winstpunt dat voedsel in Brabant nadrukkelijker in beeld is gekomen.”

Als fysiek en sociaal geograaf voelde De Boer zich zeer aangesproken door de terreinen die tijdens het Jaar van de Ruimte zijn blootgelegd. “Het was echt mijn ding.” En nu? De Boer is immers ook geen gedeputeerde meer. “Als ik ergens optreed noem ik het Besturen 3.0. En ik heb de commissaris van de koning gezegd dat ik bereid ben waarnemend burgemeester te worden als daar ergens behoefte aan is.”

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
do 17 dec 2015

Meer inspiratie