• +
  • -

Holwerd Aan Zee

Upgrade van de waddenkust
ma 16 nov
Geschreven door: Imke van Rees

Holwerd Aan Zee is een initiatief van Stichting Holwerd aan Zee om de regio Noordoost Friesland uit de verpaupering te halen. Momenteel is er oplopende werkloosheid, daalt het aantal inwoners en is er versobering van de leefbaarheid, zorg en welzijn.

Doelstellingen van het project zijn dan ook leefbaarheid, omzet en banen. Door zoet en zout weer met elkaar te verbinden, en door een robuuste natuurverbinding te maken tussen de Waddenzee en de Friese Meren, kan de oorspronkelijke relatie tussen Friesland en de Waddenzee worden hersteld.

Dit betekent niet alleen een economische kans voor het dorp en de hele regio, maar ook een ecologische kans voor de kwelders, de wadvogels, migrerende vissen en alle andere soorten die baat hebben bij meer variatie in de kwelders, brakke zones en een natuurlijke zoet‐zout overgang. Daarnaast draagt het project bij aan klimaatadaptatie, omgang met zeespiegelstijging, waterveiligheid, verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de betrokkenheid van bewoners bij het Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

De ambitie leeft om het project tot een succesvolle showcase te maken voor de Topsector Water, een icoon van een project dat op meerdere plaatsen in Nederlandse en buitenlandse kustzones op navolging kan rekenen.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Imke van Rees
ma 16 nov 2015

Meer inspiratie