Jaar van de Ruimte zorgt voor versnelling in de opgaven

wo 2 dec
Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie

Er is een versnelling aangebracht bij de agendering van de belangrijke en nieuwe opgaven voor de komende decennia dankzij het Jaar van de Ruimte. Dat is de conclusie van Sjors de Vries, directeur van kennisplatform RUIMTEVOLK.

Nieuwe tijd met nieuwe opgaven

De Vries was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Manifest. RUIMTEVOLK was en is eigenaar van de thema’s energietransitie, productiemilieus en technologie, de circulaire economie en voor een deel ook smart cities. “De belangrijkste opgaven zijn op de agenda geplaatst. Er is een nieuwe tijd, met nieuwe opgaven die vraagt om een andere manier van omgaan met de ruimte en planprocessen. Daar zijn de meesten wel van doordrongen geraakt.” De Vries heeft vastgesteld dat ook partijen die professioneel niet direct betrokken zijn bij strategische ruimtelijke vraagstukken, zich ook hebben gemeld en zijn gaan nadenken of hebben aangezet tot nadenken. Sommigen hebben zelfs geïnspireerd om op een andere manier naar inrichting en beleving van ruimte te kijken, zoals het initiatief van de Ruimtecampings.

Andere professionele spelers – neem de energiepartijen – zijn ook betrokken. Er zijn voorzichtig nieuwe verbindingen gelegd, al kan het beslist meer zijn. “Dat is een uitdaging voor het vervolg na 15 december. Belangrijk is dat er kennis en netwerken rondom de nieuwe opgaven wordt georganiseerd. Want er is een grote behoefte aan kennis, voorbeelden en experimenten. Neem de energietransitie. Dat is een geweldig omvangrijke en complexe ruimtelijke opgave, die alleen kan slagen als we onze ruimtelijke ordening weten te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe tijd. Dat bewustzijn is er nu, ook dat we daarin actief met elkaar de perspectieven moeten gaan verkennen. En het liefst al vandaag, omdat het wat mij betreft een gemiste kans zou zijn als de Nationale Omgevingsvisie geen goed doordachte energieparagraaf zou hebben.’

Spannende initiatieven

“De overgang naar een nieuwe manier van energie is nog nooit zo duidelijk gekoppeld geweest aan ruimtelijke ordening. Dat is een winstpunt.”

Er zijn nieuwe spannende initiatieven tot leven gewekt, constateert De Vries. Tegelijkertijd lijkt de politiek in beweging te komen. De klimaatwet die op aandrang van de PvdA en Groen Links op de agenda is geplaatst is een belangrijke stap.

“Technologie is ook zo’n thema uit het Manifest dat nu meer onder de aandacht is gekomen. Het is het begin van een proces. Wat betekenen nieuwe technologieën en de beschikbaarheid ervan voor de ontwikkeling van steden en regio’s? Daar hebben we nog maar weinig idee van. Maar als je je bedenkt dat de technologie bijvoorbeeld door middel van mobiele apps ons anders laat reizen en in wezen de grootste gamechanger is op het gebied van mobiliteit, dan word je je ook bewust dat technologie een factor van belang is bij ruimtelijke planvorming. Hoe anders is dat?”

Fundamenteel anders naar ruimte kijken

Het Jaar van de Ruimte laat volgens De Vries tot slot zien dat we fundamenteel anders naar ruimte moeten kijken. In veel steden en dorpen is ruimte genoeg, veel gebouwen staan er leeg, maar nog steeds is er de standaard reflex om nieuwe ruimtebehoefte te accommoderen met nieuwbouw. Dat was het juiste antwoord in tijd van de Vinex-operatie. Nu kunnen we veel slimmer en effectiever omgaan met herbestemming en hergebruik en biedt het ons kansen om steden aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder te maken. Wat hebben we al, is het uitgangspunt, niet:wat moeten we nog meer?”

Wat dat betreft is de prijs De Gouden Piramide voor de Kleefse Waard een opsteker. Jurylid en lid van Ruimtevolk Judith Lekkerkerker was er opgetogen over. Dit experiment geeft een nieuwe dimensie aan de herontwikkeling van kantoren, zeker als het bedrijven zijn verzameld rondom schone technologie. Het Jaar van de Ruimte is officieel op 15 december afgerond, maar het werken aan de grote opgaven beginnen dan pas, vindt De Vries: “Er is werk aan de winkel.”

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Jaap Huisman
Hello world dit is een biografie
wo 2 dec 2015

Meer inspiratie