Liesbeth van Tongeren, woordvoerder GroenLinks, over het Manifest2040

Waren we niet beroemd om onze windmolens? Nou, geef die dan nu een nieuwe kans
1 reactie
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

De auto uitbannen, ruim baan voor de fiets en de groene infrastructuur. Stadslandbouw is de toekomst, en uiteraard volop natuur, meer dan de luttele 6 procent van het oppervlak dat nu aan bos en heide is ingeruimd. Nederland loopt nu achter als het gaat om alternatieve energiebronnen, maar kan de achterstand inhalen, denkt GroenLinks. Waren we niet beroemd om onze windmolens? Nou, geef die dan nu een nieuwe kans.

Als het aan de visie van GroenLinks ligt, hoe ziet Nederland er in 2040 uit?

Dan zie je geen hoogspanningsmasten boven alles uitsteken, ongelooflijk veel meer fietspaden, fietssnelwegen, allerlei andere soorten van vervoer, nauwelijks autovervoer meer, maar wat er is, is elektrisch. Veel meer vervoer over het water. Onze steden zijn groter, we hebben in de steden stadslandbouw. Het is nog steeds Nederland, maar het is wel heel erg hip en modern.

Zeven opgaven staan er in het manifest Ruimte 2040. Welke tellen vooral voor GroenLinks?

GroenLinks is natuurlijk een partij die veel kijkt naar klimaat, energie en natuur. Dus in Nederland in 2040 is er in onze visie veel meer ruimte voor de natuur: kleine natuur vlakbij de steden, stadslandbouw, maar ook grotere bossen. De harde dijken zijn weg. De rivieren meanderen weer, dat is voor ons een heel belangrijk punt. En we hebben alleen maar schone energieopwekking. Natuur, omgeving en energie springen er voor mij dus uit. Niet dat ik de andere opgaven niet belangrijk vind. Waar je woont en hoe je je steden inricht, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar om energie kun je niet heen. Als wij niks doen aan onze energietransitie krijgen we echt wereldwijd een probleem. Natuur is voor iedereen qua beleving, gezondheid en je dagelijks verkeer enorm belangrijk. Nederland is een klein land, maar we hebben nu maar zes procent natuur. In 2040 moet dat wat mij betreft een veelvoud daarvan zijn.

Dat klinkt heel mooi. Hoe concreet zou uw partij dat aanpakken?

Elke keer als we een dijk aanpakken, maken we daar niet een harde, betonnen afscheiding, maar kijken we hoe dat water vroeger liep en passen we de dijken daarop aan. Iedere keer als je iets verandert in de ruimtelijke omgeving moet je natuur toevoegen, en dat niet als een optionele kostenpost zien. GroenLinks vindt dat essentieel voor de gezondheid en leefbaarheid van het land. Een overal zal je de nu bekende manieren vinden om schone energie op te wekken, maar misschien ook grote zonnecollectoren, reflectoren en geothermie.

Er wordt vaak een tegenstelling aangebracht tussen economie en ecologie. De grap is dat je alleen maar in de toekomst een gezonde economie kunt hebben, als je ook naar de ecologie kijkt. Dus die versterken elkaar. Er komt alleen maar voldoende werkgelegenheid als je investeert in de isolatie van de bestaande woningvoorraad en als je zorgt dat er schone energie komt. We kunnen alleen maar iedereen blijven voeden, als we zorgen dat we overstappen naar minder destructieve manieren van landbouw. We kunnen alleen maar in Nederland overal blijven komen waar we heen willen, als wij zorgen voor goede fietsinfrastructuur, goed openbaar vervoer, aangevuld met elektrisch vervoer, ook voor vrachtauto’s. Dus dat alles is met elkaar verbonden. Dat ontdekken landen om ons heen al. Wij lopen een beetje achter, maar wij zullen in 2040 vast het been bijgetrokken hebben. Het kan wel. Een grote uitdaging geeft meer enthousiasme en maakt meer energie vrij.

GroenLinks is een partij die gelooft in de toekomst, gelooft in de volgende generatie en gelooft in een groene economie. Als je buitenlanders vraagt ‘waar denk jij aan bij Nederland’, dan denken ze aan windmolens. Nederland was beroemd om zijn ouderwetse windmolens, Nederland zal in de toekomst echt ongelooflijk beroemd en bekend worden door de manier waarop wij moderne energie, windmolens en de geothermie mooi in het landschap weten te verwerken. Dat zal op de schilderijen voor de toekomst vereeuwigd worden.

Is ruimtelijke inrichting een zaak van hogerhand, van het rijk, of ligt de verantwoordelijkheid meer bij provincies en gemeenten?

Wie geeft de leiding aan zo’n proces? Ik denk dat dit heel ouderwets is, dat het juist van boven én van beneden moet komen. Burgers zelf die samen aan de slag gaan en zeggen ‘wij willen een moestuin bij ons in de buurt, wij willen meer groen om de school, wij willen die weg weghalen’. Aan de andere kant moet het rijk echt het kader stellen door de wetgeving. Gemeentes en provincies kunnend dit over het algemeen het beste realiseren. We zitten nu in 2015 en je ziet dat al die lokale voorbeeldprojecten door gemeentes en provincies getrokken worden.

Ondersteunt U het manifest Ruimte 2040?

Ja, ik ondersteun het manifest, omdat ik vind dat we echt moeten nadenken over wat er in Nederland kan. Begin je daar nu niet mee, dan gebeurt er zeker niks. We moeten zorgen dat we in 2040 een fantastisch ingericht land hebben.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

1 Reacties

 • 2015-12-25 16:37:37
  henk daalder
  Ontwikkelt een super aantrekkelijk consumentenproduct voor windenergie

  Het is jammer als een "volks"vertegenwoordiger alleen denkt in termen van wat investeerders belangrijk vinden, en de kiezers, 10 miljoen Nederlasnders vergeet.
  Nederland is qua klimaat en energie een verdien modle voor fossiele belangen en buitenlandse investeerders in greenpeace windparken op de noordzee.
  Daar werkt  deze ex-directeur van Greenpeace voor.
  Stemmers, burgers, di ebestaan niet voor de GroenLinks lobbycratie van Greenpeace, Natuur en Milieu, en Milieudefensie.
  En dat zeg ik als iemand die de partij van biinnen uit kent.

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie