Literatuurlijst Longread Next Farming

zo 8 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Agricultural Biotechnology to 2030 (2007). OECD International Futures Programme http:// www.oecd.org/futures/long-termtechnologicalsocie- talchallenges/40920458.pdf.

Chapuy P, V Gros (2010), Collectively foresee- ing future issues: Prospective strategy contributes to the Agriculture and Food Systems’ ‘Futures Studies’ Club. Technological Forecasting & Social Change.

CPB (2010) Weel, B ter, A van der Horst, G Gelauff. The Netherlands of 2040. CPB..
Dijk, M van, G. Meijering(2012): A Review of Global Food Security Scenario and Assessment Stu- dies: Results, Gaps and Research Priorities. Wage- ningen Universiteit

Fresco, L.O. en K. J. Poppe (2016): Towards a framework for a Common Agricultural and Food Policy, Wageningen.

Geuze, A.(2016): ‘Het landschap als vesti- gingsfactor’. Lunchlezing voor de PAL Zuid-Holland, 24.6.2016

IAAST (2009), Herren, HR, J. Wakhungu, RT Watson. AgriCulture at a crossroads, synthesis re- port. IAASTD

Institute for the Future (2011). Four Futures of Food. Global Food Outlook Alternative Scenarios Briefing.

Nelson GC, Rosegrant MW, Palazzo A (2010). Food Security, Farming, and Climate Change to 2050. International Food Policy Research Institute.

Öborn I, U Magnusson, et al (2011). Five Sce- narios for 2050 – Conditions for Agriculture and Land Use. Swedish University of Agricultural Sci- ences.

STT (2014) Scheerder, J, R Hoogerwerf, S de Wilde. Horizonscan 2050, A different view of the fu- ture. STT Den Haag.

Tjallingii. S. en J. Brouwer (2016): Sturen met Groenblauwe structuren – ervaringen in de pro- vincie PAL Zuid-Holland.

Vereniging Deltametropool (2016): Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent

Vogelzang, T., P. Berkhout, A. van Doorn, R. Jongeneel, K. Poppe, B. Smit en I Terluin (2016): Het GLB na 2020 – Schets voor een herontwerp. LEI, Den Haag

Wik, M., P. Pingali, S. Broca (2008). Global Agricultural Performance: Past Trends and Future Prospects. Background paper for the World Deve- lopment Report 2008

Wilde, S. de(2015): ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
zo 8 dec 2013

Meer inspiratie