Literatuurlijst Next Economy

zo 13 jan
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Barber, B. R. (2013), If mayors ruled the world; dysfunctional nations, rising cities. New Haven: Yale University Press.

Bathelt, H., A. Malmberg & P. Maskell (2004), Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines And the process of knowledge creation. In: Progress in Human Geography, vol. 28, no. 1, pp. 31-56.

Boelhouwer, J. (2016), Het brede-welvaartsbegrip volgens het SCP. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Boonstra, B. (2016), The Next Economy: een sneak preview met Maarten Hajer, hoofdcurator van IABR. Archined.

Boschma, R.A., K. Frenken & J.G. Lambooy (2002), Evolutionaire economie; een inleiding. Bussum: Coutinho.

Brenner, N. (1999), New State Spaces: urban governance and the rescaling of the statehood. Oxford: Oxford University Press.

Cammen, H. & L. de Klerk (2008), Ruimtelijke Ordening: van Grachtengordel tot Vinexwijk. Houten: Spectrum.

Everse, D. & J. Tennekes (2014), De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening: bevindingen. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Financieel Dagblad 21 november 2016, Innovatieclubjes zijn vooral goed voor imago, niet voor bedrijf. (interview met prof. Ron Boschma).

Florida, R. (2002), The rise of the creative class. New York: Basic Books. Hageman, C. (2016), Vastgoedontwikkeling binnen de kaders van de nieuwe Omgevingswet. Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate.

Hajer, M. (2015), The Next Economy, rethinking the role of design. Presenatie tijdens Isocarp 2015.

Hemel, Z. (2016), De toekomst van de stad; een pleidooi voor de metropool. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Hoog, de M. (2012), De Hollandse Metropool. Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus. Bussum: THOTH.

Lieshout, P. van (2016), The next society. Position paper voor het Executive Seminar van The Hague Metropolitan Area (21-22 juni 2016)

Loorbach, D (2016), Next Economy? De transitie is al lang begonnen. Blog op 19 januari 2016.

Piketty, Th. (2014), Capital in the twenty-first century. Cambridge: Harvard University Press.,

Platform 31 (2015), Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. Den Haag: Platform 31.

Rifkin, J. (2011), The third industrial revolution. How lateral power is transforming energy, the economy and the world. Londen: Pelgrave MacMillan.

Rifkin, J. (2014), The zero marginal cost society: the internet of things, the collaborative commons and the eclipse of capitalism. New York: St. Martin’s Press.

Rodrik, D. (2007), One economy, many recipes; globalization, institutions and economic growth. Princeton: Princeton University Press

Soete, L.L.G.. & B.J. ter Weel (2005), The economics of the digital society. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Taleb, N.N. (2011), The Black Swan. London: Penguin.

Universiteit Utrecht/Rabobank (2016), Brede welvaartsindicator voor Nederland.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998), Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek. Den Haag: Staatsuitgeverij

Winter, B. de (2016): Digitale stormvloed. Den Haag: Einsteinbooks.

Wolfpack, Studio (2016), Zeven shots voor de next arbeidsmarkt. In opdracht van de Road Map Next Economy

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
zo 13 jan 2013

Meer inspiratie