Lutz Jacobi, woordvoerder Partij van de Arbeid, over het Manifest2040

Wat mij betreft stoppen we met alle perverse subsidies die op dit moment aan de landbouw gegeven worden, en beginnen we met de regelgeving voor schone energie
ma 14 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

In 2040 zorgt de Partij van de Arbeid ervoor dat wij een groener Nederland hebben met meer natuur. Dat is goed voor onze gezondheid. Onze steden moeten ook veel groener, en we moeten voorkomen dat we dan nog CO2 uitstoten. Zorgen dat we gezond voedsel krijgen. We moeten echt naar een andere samenleving waarin we veel meer ruilen en dat we goed beseffen welke waarden er zijn. En dat zijn vooral ook de waarden die te maken hebben met groen en met samenwerking. Willen we een veranderde samenleving in 2040, dan moeten we vandaag beginnen. Wat mij betreft stoppen we met alle perverse subsidies die op dit moment aan de landbouw gegeven worden, en beginnen we met de regelgeving voor schone energie. Heel veel mensen moeten beloond worden voor hun eigen initiatieven op dat punt. We moeten ook veel meer doen aan de leegstand in de stad. Veel meer hergebruik zodat dat niet meer ten koste gaat van natuur en landschap en dat we dat gebruiken vanuit de vergroening en de verduurzaming van onze samenleving.

 

Hoe ziet Nederland er volgens de PvdA uit in 2040?

Dan zijn we allemaal groen. Rijden we allemaal groen. Alles op zonne-energie. Dat gaat volgens mij nog ver voor 2040 voor elkaar komen. Als het aan de Partij van de Arbeid ligt, ligt het land er goed bij, met groene parels, nationale parken, een mooie omgeving rond de steden, wat nu van elkaar gescheiden is. Een grote metropool waar mensen in hun vrije tijd fietsen, wandelen en genieten van de natuur. Hopelijk een prachtig ruimtelijk beleid, dat ook beschermd wordt door mensen die de waarde daarvan inzien. Strak en mooi groen, sterke groene en blauwe steden noem ik dat trouwens, die hun eigen energie hebben en ook water trouwens. Van sommige steden zullen we eisen dat ze veel aan waterberging doen. Dat doen we vooral door mensen zelf daar verantwoordelijk te maken. We zullen heel veel groene steden hebben met heel veel bomen, huizen met groene daken. Niet zo pietluttig als nu, maar robuust en groots. We hebben ons gered van de verstening en andere viezigheid. Ja, ik zou graag in 2040 willen leven.

Dat klinkt wel allemaal heel mooi en bijna als een soort droom, maar hoe gaat de Partij van de Arbeid dat aanpakken?

We stoppen heel veel in energieneutrale maatregelen, zodat we in 2040 groene energie hebben. Dat moet je aanpakken door wetgeving, zoals dat nu al gebeurt, standaard te maken. Ik denk dan vooral – en dat is het belangrijkste – dat mensen uitgenodigd worden om allemaal hun bijdrage te leveren aan duurzame energie. Dat kun je doen door fiscale mogelijkheden. Wind en zon zullen heel belangrijk zijn. We zijn een groot voorstander van ‘zoet-zout’. Zout en zand wordt in de hele wereld gewonnen, vaak moet je dat soort zaken ook financieel sturen. Wetgeving speelt een rol bij de vergroening van ons landschap, maar soms moet je mensen die in dat soort mooie gebieden wonen, zelf de ruimte geven voor initiatieven. Het burgerinitiatief staat bij mij bovenaan. Ik ben er ook heel erg voor dat er tegen 2040 geen gif meer in de grond zit, dat de landbouw schoon is. Dat bereik je via organisaties en ik hoop ook dat de wetenschap en universiteiten meedoen.

Dat lijkt me best wel moeilijk, Want nu zegt u dat het verhaal van onderaf moet komen. In hoeverre moet de overheid dan nog sturing geven?

De overheid moet beginnen deze visie zelf uit te stralen en een lange termijnvisie op te stellen. Dat manifest2040 vind ik echt prachtig. Nederland als proeftuin. Jammer genoeg vinden de middenpartijen dat niet, maar het begint toch met een overheid die dat wil, zodat de mensen er in gaan geloven.

Wat gaat u zelf doen om dit allemaal tot stand te krijgen?

Ik heb zelf als woordvoerder Natuur het plan ‘Mooi Nederland’ neergelegd. Dat plan is in 2040 klaar omdat het toekomstgericht is gemaakt. Het omvat natuur en landschap maar ook onze mooie historische plaatsen. Die mogen niet verder teloorgaan. We zullen er pareltjes van maken. Gezondheid speelt in dit alles een belangrijke rol. Daarvoor heb je groene steden nodig, en aantrekkelijke buitengebieden waar mensen fietsen en wandelen.

Hoe denkt de Partij van de Arbeid dat te financieren?

Ik denk dat er altijd geld genoeg is, als je het maar wilt. Er wordt ook heel veel geld verspild aan milieuonvriendelijke zaken zoals de subsidie aan landbouw. Als je er alles voor over zou hebben om dat beleid te subsidiëren met stimuleringsgelden, dan heb je volgens mij al heel veel geld om daarmee aan de slag te gaan. Van belang is samenwerking, samenwerking en nog eens samenwerking. En spreek de mensen aan die vergroeningsfuncties hebben.

Ondersteunt u persoonlijk dit manifest?

Voor driehonderd procent. Ik vind het gewoon prachtig om een vergroend en beter Nederland neer te zetten. We gaan het samen doen en ik doe graag mee.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
ma 14 dec 2015

Meer inspiratie