Meet Up Onzichtbaar Nederland: Aflevering Water

ma 19 dec
Geschreven door: reinier romijn

Het VPRO-programma Onzichtbaar Nederland stond op 8 december in het teken van de veranderende kijk op water in Nederland. Op 13 december blikten geïnteresseerden terug op deze aflevering tijdens een ‘Meet Up’ die werd georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de Unie van Waterschappen.

In Onzichtbaar Nederland wordt een visuele reis gemaakt door de tijd. Onder leiding van Hans Luiten, voormalig wethouder van Zaanstad en spreker van de geschiedenisacademie, praatten ruim 30 waterschappers, landschapsarchitecten, ambtenaren van het ministerie van IenM en algemeen geïnteresseerden na over de aflevering over water.

Historisch besef

Veel aanwezigen misten het historisch besef en hadden liever gezien dat er aandacht was besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de waterschappen en het poldermodel. Luiten duidde de aflevering door in te gaan op de vraag of we nieuw land moeten maken of ruimte aan water geven. De zaal liet eensgezind weten dat we niet meer tegen, maar mét water werken. In dit kader werden projecten als Ruimte voor de Rivier en Bouwen met de Natuur genoemd.

Als de dijken breken

Tijdens de Meet Up passeerde ook de EO-serie ‘Als de dijken breken’ de revue. Onder aanvoering van heemraad Goos den Hartog van waterschap Rivierenland werd gesteld dat de serie niet per se een realistisch beeld schetst, maar wel bijdraagt aan waterbewustzijn. Het prikkelen van het bewustzijn voor dit soort rampen bij Nederlanders is belangrijk, bijvoorbeeld om tot evacuatieplannen te komen. Wonen in een polder is nu eenmaal niet zonder risico.

Iconen van de toekomst

Tot slot daagde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de aanwezigen uit om Nederland te bekijken vanuit het perspectief van de toerist. Dit onderdeel van de bijeenkomst eindigde in een levendige discussie over wat de nieuwe iconen van Nederland kunnen worden. De deelnemers noemden onzichtbare keringen zoals de balgstuw bij Ramspol, Ruimte voor de Rivier en de drijvende stad met zilte teelt.

U kunt de aflevering van Onzichtbaar Nederland over water bekijken via Uitzending Gemist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reinier Romijn en Jane Alblas van de Unie van Waterschappen.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: reinier romijn
ma 19 dec 2016

Meer inspiratie