Meet-up: ‘Voedsel’

do 26 jan
Geschreven door: Kadaster

De sprinkhaan-kletskoppen zetten een bijzondere toon voor een avond vol ideeën en perspectieven over voedsel en landbouw. Het Kadadaster was gastheer van deze avond. Dit vanuit jarenlange ervaring en grote betrokkenheid bij het inrichten van het landelijk- en stedelijk gebied.

Na de opening door Jannemarie de Jonge (partner Wing) en Bert Hoeve (Directeur Kadaster, Ruimte en Advies) zet Geert Rozinga (eindredacteur, VPRO) de toon van het debat met beelden en verhalen uit Onzichtbaar Nederland. Geert weet als geen ander te verbeelden hoe het Nederland van vandaag tot stand is gekomen en welke opgaven voor ons liggen die van invloed zullen zijn op ons landschap. In Onzichtbaar Nederland wordt veelvuldig gebruik gemaakt van data om patronen van onze maatschappij bloot te leggen.

 

Landbouw en het landschap

Door in gesprek te gaan met elkaar tasten we af hoe we de huidige ontwikkelingen kunnen plaatsen. Staan we voor een kantelpunt in de voedselvoorziening? En zo ja, hoe gaan we daar dan mee om?

Henk Baas (Hoofd Landschap, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) start het gesprek door de ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen: “We hebben altijd geknutseld met ons land”. Enerzijds heeft de ruilverkaveling ons gemaakt tot de super-voedsel-machine die we vandaag de dag zijn, anderzijds heeft het ook drastisch ingegrepen in ons landschap. Henk Baas pleit voor nieuwe landbouwlandschappen die gebaseerd zijn op kwaliteit.

Aan Derk Gesink (precisieboer) de volgende spreker de vraag hoe hij zijn boerenbedrijf in relatie tot het landschap ziet. Derk vertelt hoe een drone en gps-gestuurd landbouwmateriaal het voor hem mogelijk maakt om een beter overzicht van zijn land te krijgen, met kromme perceelgrenzen te werken en aan precisielandbouw te doen. Hij geeft aan dat schaalvergroting noodzakelijk is. Hij sluit af met een relativerende noot: “Je kunt niet elke sloot tot unieke sloot benoemen”.

Na Henk en Derk was het ook de beurt aan het publiek om te reageren op de vraag: “Wie draagt de grootste verantwoordelijkheid voor een mooi agrarisch cultuurlandschap” (de boer, de consument, de overheid of de burger)? Een ketenbenadering waarbij de overheid de dialoog organiseert, wordt gezien als een goede eerste stap.

 

Landbouw en de circulaire economie

Madeleine van Mansfeld (expert, Wageningen University & Research) introduceert climate-smart-agriculture en de grote verantwoordelijkheid die de sector draagt als het gaat om de bijdrage aan CO2 uitstoot. Om richting een circulaire economie te gaan kan en moet het zorgvuldiger en zuiniger! Ze geeft aan dat de ‘middenpartijen in de keten’, daar waar de grootste marges liggen, meer verantwoordelijkheid moeten nemen om deze opgave te realiseren. Ook hier weer een roep om samenwerking. Ga samen in gesprek, waarbij de overheid eventueel de dialoog organiseert tussen ketenpartners. Madeleine oppert nog een gevoelige optie om de CO2 uitstoot verder terug te dringen: “Houd koeien binnen in een gesloten stal”.

De zaal kreeg de vraag of zij in de winkel kiezen voor (a) klimaat neutrale melk, (b) koe in de wei melk of (c) ik zou het niet weten? Opvallend was dat de meerderheid aangaf het niet te weten.

 

Internet of Food, de rol van data in voedsel

Tot slot nam Theo Thewessen (lector HAS / Directeur Geodan) de zaal mee in de rol van ‘data’ in voedsel. Als je over een circulaire keten spreekt, zoals Madeleine van Mansfeld, dan moet je meten wat erin en wat eruit gaat. Dat is data. Als je als precisieboer drones inzet dan maak je data. De waarde van deze data is enorm. Data is de nieuwe grootste machtsfactor in de keten (Internet of Food). Theo werpt de zaal de vraag voor hoe wij met deze data om willen/moeten gaan. Data en intelligentie (sensoren) kunnen helpen bij het voedselvraagstuk. Theo waarschuwt: “De boer moet eigenaar blijven van zijn eigen data”. Derk onderschrijft dit en geeft aan zijn data onder te brengen bij Akkerweb.

Met Theo komt de meet up tot een afronding, waarbij de zaal terecht opmerkt dat niet alle vraagstukken benoemt zijn. Bodemdaling, verzilting zijn kritieke aandachtspunten die nog niet aan de orde zijn gekomen. Het geeft maar aan dat het thema voedsel genoeg stof tot dialoog heeft en staat voor het samen vormgeven aan de kanteling en de gevolgen daarvan.

 

Voedsel, maatschappelijk relevant

Jannemarie en Bert sluiten de meet up af. Het Kadaster (Bert Hoeve) neemt de dialoog mee naar de bijeenkomst 100 jaar landinrichting. De volgende bijeenkomst waar het thema voedsel centraal staat is de Voedseltop op 26 januari. Ook moeten de ruimtelijke vraagstukken een plek krijgen in de nationale omgevingsvisie en decentrale omgevingsvisies. Met veel oog voor technologische vernieuwingen en de rol / gevoeligheid van data.

Tijdens de borrel wordt nog levendig gediscussieerd en genetwerkt. We zijn nog niet klaar met deze dialoog. Wilt u meer achtergronden bij deze meet up of contact met een van de organisatoren daarvan, dan kunt u contact opnemen met Bert Hoeve of Jene van der Heide. Het Kadaster geeft graag een vervolg aan de Meet up Voedsel door de dialoog blijvend aan te gaan en samen te werken aan de vraagstukken bij het thema Voedsel. De levendige discussies illustreren zowel de maatschappelijke relevantie als het gebrek aan passende oplossingen hiervoor. Aan ons om hier verandering in te brengen!

Kijk hier naar een sfeerimpressie en een samenvatting van de reacties op Twitter.

Link naar het originele artikel: kadaster.nl

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Kadaster
do 26 jan 2017

Meer inspiratie