Praktijkhouders aan de slag met oogst Jaar van de Ruimte

vr 20 nov
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte op 15 december in Amersfoort presenteren de 15 praktijkhouders zich. Ze vertegenwoordigen nieuwe gebiedspraktijken, nieuwe beroepspraktijken, nieuwe kennispraktijken. Rondom hen worden op 15 december workshops gehouden met een eindresultaat dat ten slotte op het centrale podium wordt gepresenteerd. Hieronder hebben we alle praktijkhouders op een rijtje gezet.

NIEUWE KENNISPRAKTIJKEN

Stefan Kuks, dijkgraaf Vechtstromen, verantwoordelijk voor innovatie in het bestuur van de Unie van Waterschappen, hoogleraar Universiteit Twente: water niet wegstoppen in riolen, om piekbelasting op te vangen. Herstel bekenstructuur in Twente, want steden worden te heet en te nat als we niets doen. En natuurlijk: al doende samen leren.

Janine Hogendoorn, bedenker van de app Ring-Ring, die middels de fiets sociale en economische interactie wil stimuleren. De fiets is er al, waarom benutten we die niet beter? Doel: een gezonder en schoner Nederland

NIEUWE GEBIEDSPRAKTIJKEN

Sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van Lochem, voorvechter van de cleantech regio en van nieuwe vormen van governance. Hiervoor wethouder in Amersfoort. Energietransitie moet plaatsvinden door koppeling ruimte-energie, windmolens op bedrijventerreinen. Glasvezel voor iedereen!

Jeanet van Antwerpen, directeur van Schiphol Area Development Company (SADC), economisch geograaf en hiervoor werkzaamgeweest voor INBO urban strategy. Circulaire economie is echt niet iets tijdelijks, is haar standpunt. Het is leidend bij herbestemming en herinvulling op Schiphol (en elders). Westas moet nieuwe ruggengraat worden.

Peter Kuenzli, stedenbouwkundige was kwartiermaker in het aardbevingsgebied Groningen (en daarvoor Roombeek Enschede en Leidsche Rijn). Opgave: gebied met krimp en schade nieuwe toekomst bieden. Werk en kansen creeren in een krimp regio.

Hetty Linden, directeur volksgezondheid Utrecht. Overheidsmanager van het Jaar (2010), die publieke en private partijen verbindt dwars door de instituties heen, op inhoud, nieuwsgierig. Het raakvlak van ruimte en gezondheid is voor haar een bron van inspiratie.

Anne van Strien, studeerde aan de design academie Eindhoven en aan de Radboud Universiteit (geografie) . Gespecialiseerd in social design en transitie denken. Initiatiefneemster van the Wise City. Verdiept zich in de belevingswereld van mensen om samen te komen tot een verduurzamende samenleving.

Gerard van Santen, directeur gebiedscooperatie O-Gen, bevordert bundeling van krachten in de Gelderse Vallei, hoe platteland en landbouw te revitaliseren door samenwerking boeren, landbouworganisaties en cooperaties.

Roelof Bleker, dijkgraaf Rivierenland, begeleidde als wethouder in Enschede de wederopbouw van Roombeek. Wat is de rol van de dijken in de delta, als deel van de waterbescherming maar ook van het cultureel erfgoed? Werkt aan dijk-nieuwe stijl.

Gijs van Zonneveld, aanjager van het Getijdenpark Rotterdam, onder de naam Groene Poort. Is een project van Rotterdam, WNF, Havenbedrijr, RWS. Herstel natuurlijke oevers, schoon sloopmateriaal bedekt rivierbodem. Bij eb valt gebied droog, bij vloed stroomt het vol. Milieu en natuur zijn de winnaars.

Roel Posthoorn, projectdirecteur Markerwadden namens Natuurmonumenten, Markerwadden is stepping stone voor natuur en milieu in IJsselmeer, dat ‘een dood stuk’ tot leven moet brengen en zo de biodiversiteit vergroot.

Jo Coenen, stedenbouwkundige, architect, hoogleraar TUe. Was eerder Rijksbouwmeester. Coordineert nu IBA Parkstad, een ambitieus programma om de oostelijke mijnstreek uit krimp en recessie te helpen.

NIEUWE BEROEPSPRAKTIJKEN

Josan Meijers, gedeputeerde Gelderland. Loopt voorop bij omgevingsvisie. Durft los te laten en toch verantwoordelijk te blijven. En verbindt ruimte, water, cultuur over sector grenzen heen.

Rob van der Velden, voorzitter van de BNSP en eigenaar atelier Dutch Vak van stedenbouwkundige verandert. Tijd van blauwdrukken is voorbij, nieuwe opgave accommoderen kleine (burger)initiatieven. Met gebruik nieuwe media verbindingen leggen met verschillende partijen.

Geert Rozinga, programmamaker VPRO. Na Nederland van Boven nu Onzichtbaar Nederland over sporen die ons landschap tekenen – en de geschiedenis erachter. Combinatie van geodata, animatie en film.

Bron: wiemaaktnederland.nl (bekijk origineel)

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
vr 20 nov 2015

Meer inspiratie