• +
  • -

Rivier als getijdenpark

Recreatieve en natuurlijke waarde oever vergroten
ma 16 nov
Geschreven door: Imke van Rees

Het project Rivier als getijdenpark is een initiatief van Stadsregio Rotterdam en opgevolgd door gemeente Rotterdam. Rivier als getijdenpark heeft als doel het vergroten van de natuurlijke en recreatieve waarde van de rivieroever, met het oog op mens en natuur en een toekomstbestendige inrichting van onze delta.

In het concept ‘getijdenpark’ wordt de dynamiek van eb en vloed maximaal benut voor realisatie en beheer van ecologisch waardevolle en recreatief aantrekkelijke gebieden. Zo dragen getijdenparken bij aan het leefklimaat van de regio en aan de ecologische waarde van de rivier als verbinding tussen zee en achterland.

Parallel aan lokale uitwerkingen, werken de partijen samen aan een sterk regionaal verhaal en beeld, zodat elk afzonderlijk project past in en bijdraagt aan het grotere concept. Building with Nature in de stad, de benadering die centraal staat in het concept ‘rivier als getijdenpark’, biedt oplossingen door gebruik te maken van natuurlijke dynamiek in het realiseren van een meer adaptieve en natuurlijke omgeving.

Binnen afzonderlijke projecten kunnen koppelingen plaatsvinden met andere doelstellingen, zoals educatie, waterveiligheid en voedselproductie. Op al die plekken brengt ‘de rivier als getijdenpark’ het oorspronkelijke deltakarakter terug in dit sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebied, ten bate van mens en natuur.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Imke van Rees
ma 16 nov 2015

Meer inspiratie