Schragend landschap

Blog van dijkgraaf Alfred van Hall
vr 22 mei
Geschreven door: Coen Hermans
Programmamaker, planoloog, stedenbouwer, theatermaker, theatertekstschrijver, bassist, Formule1 gek

In onze stedelijke en landelijke leefomgeving, komen we impliciet drie waarden tegen. Marktwaarde als het om geld gaat, toekomstwaarde in het licht van duurzaamheid, en ethisch-filosofische waarden vanuit een dieperliggend handelingsprincipe. De laatsten noemen we wel ‘ intrinsieke waarden’. Ze verdienen koestering en aandacht. Ze vormen een onderlegger voor maatschappelijk handelen. Markt en toekomst kunnen niet zonder de grondtoon, die ons basale normbesef ons geeft.

Zingeving

In tijden van crises op vele terreinen – klimaat, water, voedsel, geld, energie en geopolitiek- worden burgers onzeker over hun toekomst. Alles lijkt te schuiven, vertrouwde verbanden wankelen. Waan van de dag en opportunisme bepalen de agenda. Wat geeft structuur aan het leven van de ‘gewone mensen’, die moeten leren leven met onzekerheid? Een mogelijkheid biedt het landschap, als containerbegrip. Daarin vullen kunst, cultuur, natuur en architectuur de markt- en duurzaamheidsprincipes aan. Het landschap levert kostbaar immaterieel profijt. Zingeving.

Ieder weet zich geborgen in de schoonheid van stad en land. Spanning verdwijnt, ontspanning komt. Landschap bevordert evenwicht in onrustige hoofden, laat nieuwe adem toe in verkrampte longen, en geeft ruimte voor nieuw elan en optimisme. Niet door iets te dóen, maar door er te zíjn. Dat is de kern!

Zorgvuldigheid

Waterschappen beheren de watersystemen, die het landschap voeden en tot leven brengen. Aderen vol blauw bloed, die in ruimte en tijd van eeuwige waarde zijn. Groen, rood en blauw in een harmonieuze dans. Kracht en kwetsbaarheid tegelijk. Zorgvuldigheid is geboden. Kortzichtigheid maakt meer kapot dan je lief is. Daarom moeten we als samenleving soms kiezen voor conservering, soms voor actief ingrijpen. Met één doel voor ogen: de ruimtelijke kwaliteit moet gewaarborgd zijn.

Waterschappen beperken zich gelukkig al lang niet meer tot waterbeheer sec. Nee, ze voelen zich in het publiek domein met andere overheden, ngo’s en burgers verantwoordelijk voor het bestendig voortbestaan van ons leefbaar laagland. Omdat dat van waarde is, en mensen schraagt temidden van de onzekerheden van alledag. Jaar van de ruimte, met een onbegrensde horizon.

Alfred van Hall, Dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Coen Hermans
Programmamaker, planoloog, stedenbouwer, theatermaker, theatertekstschrijver, bassist, Formule1 gek
vr 22 mei 2015

Meer inspiratie