Stientje van Veldhoven, woordvoerder D66, over het Manifest2040

Sluit de kolencentrales en isoleer de huizen!
di 15 dec
Geschreven door: Wij Maken Nederland

In 2040 doen we de dingen heel anders. Wekken we veel meer onze eigen energie op, zijn we veel minder afhankelijk van Rusland of Saoedi-Arabië. En daarom zegt D66: sluit de kolencentrales en isoleer de huizen. Werk maken van de energietransitie, innovatieve en gezonde steden bevorderen. Meer groen rondom de stad, wat nodig is omdat er meer mensen naar de steden trekken.

Hoe zit Nederland er voor D66 uit in 2040?

In 2040 bungelt Nederland niet meer onderaan alle ranglijstjes van Europa. We doen dingen schoner en slimmer. Dan krijgt duurzaamheid alle ruimte. Dan komt elektriciteit uit zonnepanelen, warmte uit de grond. Zorgen we voor flexibele innovatieve steden die goed zorgen voor de gezondheid van hun inwoners. Zorgen we voor meer groen rondom de stad. Investeren we slim in infrastructuur.

Als we kijken naar de ruimtelijke indeling van Nederland richting 2040, 2050, gaat een aantal zaken een rol spelen. Er trekken steeds meer mensen naar de steden. We willen de ruimte hebben voor groen in de stad, voor mooie parken. Steden zijn ook een hele mooie plaats om met innovatieve oplossingen te komen. We zien bijvoorbeeld dat de duurzame energietransitie ruimte zal vragen, zoals zonnepanelen, windmolenparken. Dus we gaan met elkaar nadenken hoe we dat alles mogelijk maken. Want ruimte is schaars, dus we zullen er goed mee om moeten gaan.

Welke opgaven uit het manifest 2040 zijn voor D66 het belangrijkst?

Er voor zorgen dat we de klimaatverandering binnen de perken houden. Dus willen we een hele grote stap gaan maken op energievoorziening. Maar we bereiden ons er ook op voor dat ons land bij klimaatverandering andere weertypen gaat krijgen. Dus klimaat, energie, ruimte voor de rivieren, en daarnaast innovatie.

Hoe gaat D66 dat aanpakken?

D66 wil dat er een visie komt op de energietransitie naar 2050. Niet de korte termijn naar 2023, maar het pad uitzetten naar de lange termijn. En dat betekent dat we veel meer gaan investeren in het isoleren van onze huizen, dat we ook zonder een enorme gasrekening, als we afhankelijk blijven voor Poetin, er warm bij kunnen zitten in de winter. We geven veel meer bedrijven de ruimte voor innovatieve oplossingen. Dat betekent soms regels juist weghalen en innovatie toestaan. En daarnaast met transport hele grote stappen maken: meer elektrische auto’s, minder fossiele brandstoffen, en daar moeten we ook in de infrastructuur al rekening mee houden.

U bent nu al een paar jaar verkozen tot de groenste politicus van het jaar. Is dat groene iets waar u ook alle partijen in mee zult krijgen?

Vergroening is van groot belang voor de structurele hervorming van onze economie. We gaan naar een wereld waarin zo veel meer mensen zullen willen leven. Als we dat allemaal ruimte willen bieden, zullen we de dingen veel schoner en slimmer moeten gaan doen. Voor Nederland, als een land met nu nog een hele fossiele industrie, is het van cruciaal belang dat we de stap naar duurzaamheid weten te maken. De politiek speelt daarin een heel belangrijke rol. Wij kunnen de prikkels verleggen. We kunnen de belasting op werken lager maken en vervuiling duurder. En zo maakt onze economie een langzame stap naar een groene economie. D66 wil beter gebruik maken van grondstoffen, minder afhankelijk zijn van het buitenland, beter kunnen zorgen voor de gezondheid van de inwoners en voorkomen dat het klimaatprobleem verergert.

In hoeverre moet de overheid regelgeving handhaven, en tegelijk flexibel zijn?

Als je kijkt hoe groot de uitdaging is, dan is 2050 al erg dichtbij. We willen dus gebruik maken van de wens van de mensen om van onderop geld te investeren in zonnepanelen. Van de wens van bedrijven die hun productie vergroenen en tegen de politiek zeggen: geef ons heldere kaders. En voor de politiek om te kijken waar je normen moeten stellen, dat iedereen vanzelf aan de goede milieunorm gaat voldoen, en daar dan de regels juist moet loslaten. Om creativiteit en innovatie de ruimte te bieden om ervoor te zorgen dat we niet alleen de oplossingen van vandaag hebben, maar ook voor al die problemen die we nog moeten oplossen richting 2050. Regeren is vooruitzien.

Belonen van goede dingen en bestraffen van foute?

Velen zetten het klimaatprobleem en de energietransitie neer als een probleem. Maar eigenlijk is het een enorme kans. Wat Europa nodig heeft is een groeimarkt. En als je ziet waar er nog ontzettend veel groei mogelijk is, dan is dat in nieuwe oplossingen waarmee we de dingen slimmer, schoner, en efficiënter kunnen doen. De regelgeving zou een mix moeten zijn, van verschuiven van prikkels, van straffen en belonen. Maar bovenal zie ik dit als een hele grote kans voor innovatie, banen en werkgelegenheid.

Wat zou u echt als eerste meteen willen aanpakken?

Dat we duidelijk signalen afgeven zoals het sluiten van de kolencentrales, waarmee we zeggen: we gaan de transitie maken naar schone energie. En heel veel huizen isoleren.

Ondersteunt u het Manifest 2040?

Van harte. Het laat zien dat heel veel dingen met elkaar samenhangen. Wat ik vooral heel erg mooi vind aan het manifest, is dat het heel positief is. Het schetst de kansen, het schetst de mogelijkheden die Nederland heeft om dingen schoon en slimmer te doen.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
di 15 dec 2015

Meer inspiratie