Veranderende verhoudingen op de Nederlandse woningmarkt

ma 13 jun
Geschreven door: Wij Maken Nederland

Dit artikel verscheen op TPEdigitaal.nl en is geschreven door Johan Conijn, Jan Rouwendal en Frans Schilder.

De bijzonder lage rente en de weer stijgende koopprijzen hebben de situatie op de Nederlandse woningmarkt veranderd. De kosten van wonen zijn hierdoor sinds het herstel op de woningmarkt dat medio 2013 zichtbaar werd, sterk gedaald. Starters en doorstromers in de koopsector profiteren hier volop van. In de huursector hebben de dalende gebruikskosten (nog) niet geleid tot lagere huren. Integendeel: de huren stijgen nog jaarlijks, zowel in de corporatiesector als in het geliberaliseerde deel van de huurwoningmarkt. Hierdoor nemen de reeds bestaande onevenwichtigheden op de woningmarkt verder toe. De belangrijkste opties voor het beleid zijn het handhaven van strikte kredietrestricties en het stimuleren van de ontwikkeling van het middensegment van de huursector.

Lees het hele artikel hier.

Dit artikel is onderdeel van de publicatie Regio en Ruimte.

Foto: © Hans Dinkelberg via Flickr

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Wij Maken Nederland
ma 13 jun 2016

Meer inspiratie