• +
  • -

Versterking Houtribdijk

Dijkversterking door conceptbuilding met natuur
ma 23 nov
Geschreven door: Imke van Rees

Het project Versterking Houtribdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en de opgave is om de dijk op een robuuste, sobere en doelmatige manier te versterken waarbij alle belanghebbenden betrokken worden.

De Houtribdijk is bij de tweede, en derde, landelijke toetsronde van de primaire waterkeringen (2001‐2006) afgekeurd. De waterkering moet als geheel na de versterking aan de eisen van de Waterwet voldoen. Het project is daartoe ondergebracht in het HWBP‐2 programma. Enerzijds wordt een zogenaamde harde versterking tussen Trintelhaven en Lelystad gerealiseerd. Anderzijds een zogenaamde zachte versterking tussen Enkhuizen en Trintelhaven.

Door middel van het concept ‘building with nature’ wordt de dijk versterkt. Voor dit zanderige profiel ontbreken vaste gegevens, door middel van het betrekken van alle mogelijke experts is overeenstemming over de maatvoering en technische aspecten van het zandpakket. Deze zandige versterking is zoals gezegd innovatief en nooit eerder toegepast op een dergelijke schaal op een binnenwater. Hiervoor is nu de pilot ‘ecoshape’ ontwikkeld om ervaringen op te doen met ‘building with nature’. Door het realiseren van een zanderige oever en het realiseren van extra luwte voor watervogels wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast wordt met de regio gekeken naar het meekoppelen van kansen op het gebied van onder meer recreatie.

Regelmatig updates ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief

0 Reacties

Geschreven door: Imke van Rees
ma 23 nov 2015

Meer inspiratie